BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức thi kết khóa Bậc Lực năm 2015

thi Luc

Sáng ngày 10.01.2016, theo sự chỉ đạo của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, BHD.GĐPT Cam Ranh đã tổ chức kỳ thi kết khóa năm tu học 2015 cho Huynh trưởng học viên các bậc Lực năm thứ 1, năm thứ 3, năm thứ 4 và năm thứ 5.

Đúng 7g30, lễ khai mạc kỳ thi được tiến hành dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tế Đạt – trụ trì chùa Hòa Thành – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm. Anh Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành – Đại diện BHD Trung ương tại miền Liễu Quán thân lâm chủ tọa và giám sát cuộc thi. Về phía BHD.GĐPT Cam Ranh có sự hiện diện của chị Trưởng ban Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương; Anh Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Phó Trưởng ban kiêm Chủ tịch Hội đồng khảo thí; quý Anh Chị trong Hội đồng giám thị. Dự thi có 26/27 Huynh trưởng thí sinh (vắng 1 HTr bậc Lực năm thứ 3 vì lý do bất khả kháng)

Sau lễ khai mạc, kỳ thi được tiến hành nghiêm túc và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Dưới đây là những hình ảnh được ghi tại trung tâm thi.

Tin và hình ảnh: Nhật Trường – Lê Đức Thọ

LỄ KHAI MẠC

Đại đức cố vấn giáo hạnh quang lâm chứng minh

Niệm Phật cầu gia bị

Cử bài ca Sen Trắng – Phút tưởng niệm

Giới thiệu Chư Tôn chứng minh và thành phần tham dự

HTr Chúc Gia Lê Đình Cư – UV Nội vụ BHD Cam Ranh tuyên đọc Quyết định thành lập Hội đồng giám thị

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Chủ tịch Hội đồng giám thị, phát biểu lời khai mạc.

HTr Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành – giám sát cuộc thi, ban huấn từ  khuyến tấn HTr thí sinh

Kiểm tra phần bảo mật bộ đề thi do BHD Trung ương ban hành

Đại đức Thích Tế Đạt – cố vấn Giáo hạnh ban đạo từ

Cảm tạ – Hồi hướng công đức

TOÀN CẢNH DIỄN TIẾN KỲ THI

(Nguồn: www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Chương trình trực tuyến đêm thứ tư: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (11/4/Tân Sửu – 22/5/2021)

Huệ Quang GĐPTVN

Chương trình tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Trì

datthinh

Chuyện đạo : Vị Tỳ kheo và con ngỗng

datthinh