BHD Quảng Đức Sài Gòn công bố Trúng cách và khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2015

Vào lúc  8h00, ngày 01/3/2015 (nhằm ngày 12 tháng giêng năm Ất Mùi), BHD Quảng Đức Sài Gòn công bố Trúng cách và khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2015.

Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường -Trưởng Ban chủ tọa buổi lễ, Anh Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng- Phó Trưởng Ban, Chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung –Tổng Thư Ký, Chị Nguyên Phương Vũ Thị Lan – Ủy viên Nghiên Huấn, Chị Diệu Thủy Nguyễn Minh Nguyệt-Thủ Quỹ cùng các anh chị Ủy viên phụ tá và học viên các bậc học Kiên, Trì, Định, Lực.

Sau phần lễ Phật, cầu an cho bốn Huynh Trưởng cấp Dũng, Tấn GĐPT Việt Nam đang lâm trọng bệnh, đảnh lễ bảo tháp cố Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Huệ ân sư GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, trong bia ký “…nơi đây cố Hòa Thượng đã cho phép BHD Quảng Đức Sài Gòn đặt văn phòng BHD và Đoàn quán GĐPT Thiện Hoa 2”

Chị Tổng Thư Ký tuyên bố lý do, chào kỳ hiệu Sen Trắng, công đọc quyết định công nhận trúng cách  Kiên, Trì, Định, Lực và quyết định phân công Huynh Trưởng chủ nhiệm các bậc học trường kỳ, ngày khai khóa cũng như thi kết khóa các bậc tu học Huynh Trưởng cùng ngày với ngày khai khóa và thi của bậc Lực Trung Ương mà  BHD đã thực hiện từ năm 2013.

Trong Huấn từ anh Trưởng Ban đã nhấn mạnh “… việc tu học của Huynh Trưởng rất quan trọng, mỗi anh chị chúng ta trúng cách các bậc học, trại huấn luyện, nhưng về Gia Đình lại không đủ khả năng để truyền đạt cho các em, nên mỗi bản thân chúng ta phải nỗ lực tu và học, để đạt mục đích cuối cùng là giải thoát… ”

Lễ công bố Trúng cách và khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2015  hoàn mãn lúc 9h30 cùng ngày, sau đó BHD họp phiên họp thường kỳ đầu năm Ất Mùi – 2015, nội dung trọng tâm trong phiên họp công đọc quyết định bổ nhiệm 6  phụ tá Ủy viên, khai triển kế họach Trại Dũng 2015.Phiên họp bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Vp GĐPT BHD  Quảng Đức Sài Gòn

2

3

4

5

6

7

???????????????????????????????

10

11

12

13

14

Bài khác nên xem

Đàn Bạt Độ Giải Oan tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh

Người Mẹ – Ngô Tằng Giao

ducquang

Lễ HIỆP KỴ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

Tâm Lễ