Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

IMG_2460

Sáng nay, vào lúc 8.30 ngày 24.04.2015, bảy (7) Huynh Trưởng cấp Tấn vân tập tại Đại Hùng Bửu Điện – Tu Viện Quảng Hương Già Lam để nghe Pháp đàm.

Quang lâm chứng minh: Hòa Thượng Thích Lưu Thanh Thành viên HĐTGCM,  Hòa thượng Thích Thái Hòa Tổng Thư Ký Ban Thường Trực,  Hòa thượng Thích Chơn Trí thành Viên Ban Thường Trực – Họi Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam.

Nội dung buổi Pháp đàm được Hòa Thượng Thích Thái Hòa trình bày:

 • Xác định tính pháp lý của GĐPT Việt Nam.
 • Sách tấn Huynh Trưởng tân thăng cấp Dũng tu học.
 • Mục đích lý tưởng GĐPT Việt Nam
 • Có khả năng lãnh đạo

Buổi Pháp đàm hoàn mãn lúc 10h00 cùng ngày

Đến 13h00 toàn thể Huynh trưởng cấp Dũng tân thăng thành tâm sám hối ba nghiệp để thân, khẩu, ý thanh tịnh trước khi bước lên hàng ngũ cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Quang lâm chứng minh tấn phong cấp Dũng: Hòa Thượng Thích Đức Chơn – Thượng Thủ cùng quý Hòa thượng trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền -Trưởng Ban Thường Trực cùng qúy Hòa Thượng Trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng quý anh, chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD TƯ GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương- phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng cùng qúy anh chị trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng, anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai – Tổng Thư Ký BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới cùng qúy BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BHD Gia Định, BHD Đồng Nai, BHD Khánh Hòa, BHD Bình Thuận, BĐH Miền Tây Nam Phần cùng thân bằng quyến thuộc của quý anh chị tân thăng.

Sau phần niêm hương bạch Phật tụng bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San- phó Trưởng Ban ngành Nam tuyên đọc lời tán dương các Huynh Trưởng tân phong cấp Dũng:

…Hiến trọn đời người

Gia Đình Phật Tử

Ghi công báo đức

Cúc cung tuyên xướng:

 

 1. Huynh trưởng: PHAN ĐÌNH THĂNG
 2. Huynh trưởng: PHẠM THỊ XUÂN HÒA
 3. Huynh trưởng: NGUYỄN THỊ KHÁNH
 4. Huynh trưởng: PHẠM PHƯỚC HÙNG
 5. Huynh trưởng: NGÔ VĂN CHƠN
 6. Huynh trưởng: HỒ LAI CHIẾN
 7. Huynh trưởng: NGUYỄN THỊ NGUYỆT

 

Huynh Trưởng cấp Tấn Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Q Tổng Thư Ký công đọc quyết định tấn phong cấp Dũng.

Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc – Ủy viên Nghiên Huấn công đọc Bổn phận –  nhiệm vụ – quyền hạn Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Tất cả Huynh Trưởng tân phong lần lượt đọc lời phát nguyện, quý anh, chị  trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng trao quyết định và gắn cấp Dũng cho các Huynh Trưởng tân phong.

Lời chứng nhận của Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam “…Nơi đại hùng bửu điện Tu Viện Quảng Hương Già Lam tràn ngập năng lượng an lành, thành tựu, trên có Tam Bảo chứng minh, và sự hiện diện chứng nhận của tổ chức  và sự hộ niệm của tòan thể đạo tràng, các anh, chị dũng mãnh đã phát tâm nguyện tiếp tục huận tập vào tạng thức những tâm hạnh  cao khiết, những hạt giống lành làm tư lương cho sự tiến tu. Nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tôi Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu, thay mặt cho tổ chức GĐPT Việt Nam long trọng chứng nhận lời phát nguyện của bảy (7) Huynh trưởng cấp Dũng tân thăng ngày hôm nay…”

Đạo từ của Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh “…ngày hôm nay GĐPT Việt Nam có thêm bảy (7) Huynh trưởng cấp Dũng chung vai gánh vác thịnh suy của tổ chức áo Lam, đã chịu thương, chịu khó, kham nhẫn, chung vai xây dựng tổ chức ngày càng vũng mạnh…”

Tân Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Huynh Phan Đình Thăng đại diện Huynh Trưởng tân thăng cấp Dũng đọc lời cảm niệm “…Hóa thành là phương tiện để đưa hành giả thể nhập vào tri kiến Như Lai, các cấp Tập – Tín – Tấn – Dũng trong tổ chức GĐPT Việt Nam cũng chính là những hóa thành để mỗi Lam viên dấn bước đăng trình thể nhập Pháp giới tánh thanh tịnh của Chư Phật. Đến từng hóa thành của áo Lam là phải kinh qua trại trường Huấn luyện, tu học trường kỳ, phát tâm lập nguyện, dấn bước phụng hành. Với chúng con hôm nay, dù đã hoàn tất bốn hóa thành nhưng tự thân luôn thấy hổ thẹn vì đã về mà chưa đến, tự tánh thanh tịnh luôn thường có mà chúng con vẫn chưa sống được, nên chúng con xin nguyện cùng nhau tiếp tục tinh chuyên chuyển hóa thân tâm, tô bồi hạnh đức, gia tâm công phu, miên mật hành trì, tiếp tục con đường lý tưởng áo Lam hầu báo đáp tứ ân thâm trọng…”

Sau phần hồi hướng cung tiễn chư tôn đức hồi liêu, Lễ tấn phong cấp Dũng hòan mãn lúc 16h00 cùng ngày.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam


IMG_2311

IMG_2312

IMG_2314

IMG_2315

IMG_2321

IMG_2325

IMG_2332

IMG_2337

IMG_2339

IMG_2343

IMG_2353

IMG_2355

IMG_2359

IMG_2360

IMG_2363

IMG_2366

IMG_2367

IMG_2368

IMG_2369

IMG_2372

IMG_2373

IMG_2376

IMG_2378

IMG_2381

IMG_2382

IMG_2385

IMG_2389

IMG_2390

IMG_2391

IMG_2392

IMG_2394

IMG_2346

IMG_2396

IMG_2397

IMG_2398

IMG_2400

IMG_2401

IMG_2402

IMG_2403

IMG_2404

IMG_2405

IMG_2406

IMG_2407

IMG_2408

IMG_2409

IMG_2411

IMG_2412

IMG_2414

IMG_2418

IMG_2421

IMG_2422

IMG_2424

IMG_2428

IMG_2434

IMG_2435

IMG_2438

IMG_2440

IMG_2442

IMG_2444

IMG_2447

IMG_2448

IMG_2453

IMG_2457

IMG_2460

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Bình Thuận thành kính phân ưu

Khơi dòng Lam sử

nhuanphap

Chùa Phật Ân tổ chức lễ húy nhật Tổ sư Nguyên Thiều và tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

nhuanphap