BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức tổng kết và trao chứng chỉ kết khóa Bậc kiên 14 năm 2014.

0

15

Lúc 7g30 ngày 18/1/2015, BHD GĐPT Lâm Đồng tiến hành tổng kết và trao chứng chỉ kết khóa Bậc kiên 14 năm 2014.

Về tham dự có Chị Tâm Mậu Lê Thị Chi, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng, các thành viên BHD và 37 học viên. Lớp học được khai khóa ngày 02/3/2014, sau đó chương trình học tiến hành theo quy định. Đến ngày 02/12/2014 đã thi kết khóa, kết quả 37 học viên đã trúng cách và được trao chứng chỉ.

VP.BHD Lâm Đồng.

1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

14

Chia sẻ.

Comments are closed.