HT Thích Minh Tâm ban pháp thoại cho GĐPT Lâm Đồng.

Thực hiện đề án sinh hoạt năm 2017, ngày 01/10/2017 BHD Lâm Đồng đã cung thỉnh HT Thích Minh Tâm, Phó ban ngoại vụ Hội đồng cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam về ban pháp thoại tại Vĩnh Minh tự viện. .

Tham dự có trên 80 HT  cấp Tập, cấp Tín, cấp Tấn. HT cấp Dũng Tâm Hậu cũng về tham dự.

Hòa thượng đã ban pháp thoại trong hơn 2 giờ với nội dung: Tinh thần người Huynh trưởng trong việc thực hiện lý tưởng của tổ chức GĐPT Việt Nam, sự thương yêu đùm bọc nhau trong những lúc khó khăn cũng như khi có những thuận lợi. Trách nhiệm người huynh trưởng trong việc xây dựng lực lượng kế thừa cho mai sau.
Pháp thoại là hoạt động thường niên của BHD Lâm Đồng đã thực hiện trong 4 năm qua, mục đích giúp cho huynh trưởng được nghe Chư Tôn Đức Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam chỉ dạy, sách tấn trong việc Tu học và phụng sự cho tổ chức.
 Đây là lần thứ 2, HT Thích Minh Tâm về ban pháp thoại.
Sau buổi pháp thoại, BHD, UBQT.HT Lâm Đồng đã sinh hoạt:
– Cùng các Liên Đoàn Trưởng các đơn vị trong tỉnh để trao đổi tình hình sinh hoạt. Tháo gỡ kip6 thời những khó khăn tại đơn vị.
– Hội đồng cấp Tín, cấp Tập toàn tỉnh.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

GĐPT miền Khánh Hòa khai khóa tu học bậc Lực

Tâm Lễ

Lễ Truy Điệu cố Huynh Trưởng cấp Tín Đức Minh LÊ QUANG PHÁT

phuocthanh

Thông Tư: Tổ chức Lễ cầu siêu – Lễ cầu an cho nạn nhân bị động đất ở Nepal

phuocthanh