BHD Gia Định: Khấp báo

Minh Dao

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định

Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Gia Định

Kính báo tin:

Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Việt Nam, tánh danh Phan Hồng

Pháp danh Minh Đạo

Thọ tại gia Bồ tát giới, pháp tự Phước Chánh

Sinh năm Kỷ Mão

Từ trần vào ngày 28 tháng 7 năm 2016

(nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Thân)

Hưởng thọ: 78 tuổi
– Lễ nhập liệm lúc 06h00 ngày 29.7 (26.6.Bính Thân)
– Lễ Phủ kỳ lúc 19h00 ngày 29.7 (26.6.Bính Thân)
– Lễ tịch điện lúc 18h00 ngày 31.7 (28.6.Bính Thân)
– Lễ tưởng niệm lúc 20h00 31.7 (28.6.Bính Thân)
– Lễ di quan – tiễn biệt lúc 09h00 – 11h00 ngày 01.8 (29.6.Bính Thân)
BHD GĐPT Gia Định

 

Bài khác nên xem

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: thiệp chúc tân xuân

Huệ Quang GĐPTVN

LỄ CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

nhuanphap