Home » BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

39. VanThuPhoBienThamDuLeCungNghinhPhatNgoc - 03.03

39. VanThuPhoBienThamDuLeCungNghinhPhatNgoc - 03.03

Hình ảnh chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân
6
1
2 3 4 5Ảnh: Đăng Phong

Bài khác nên xem

(GĐPT Gia Định) Khai mạc giai đoạn 2 Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng

nhuanphap

BHD Lâm Đồng đã tổ chức Ngày Dũng truyền thống của ngành Nam

phuocthanh

Lễ chung thất cố Hoà Thượng Ân Sư

phuocthanh