BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

39. VanThuPhoBienThamDuLeCungNghinhPhatNgoc - 03.03

39. VanThuPhoBienThamDuLeCungNghinhPhatNgoc - 03.03

Hình ảnh chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân
6
1
2 3 4 5Ảnh: Đăng Phong

Bài khác nên xem

Tiểu sử Htr cấp Dũng Nguyên Ngộ Trần Quang Hải

phuocthanh

Lễ Khánh tạ chùa Hòa Tân – Cam Lâm – Khánh Hòa

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Phước Hải (Cam Ranh) sinh hoạt mừng Vu Lan