Trang chủ / Hành chánh / BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

39. VanThuPhoBienThamDuLeCungNghinhPhatNgoc - 03.03

39. VanThuPhoBienThamDuLeCungNghinhPhatNgoc - 03.03

Hình ảnh chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân
6
1
2 3 4 5Ảnh: Đăng Phong

Ý kiến