Hành Trình Tâm Linh

Hành Trình tâm linh.

1 Hanh trinhA

Con đường Gia Đình Phật Tử đi qua, kể sao cho xiết những gian nan khổ cực, như những người lữ hành không có đường đi; như những con thuyền bao phen chìm đắm trong đêm tối trùng khơi. Ba mươi năm hình thành, rồi bốn mươi năm sau tôi luyện liên tục trong những lò lửa hồng thời đại để cố huynh trưởng Nguyễn Khắc Từ và Bửu Ấn  “hòa ca” một bài “Liên phát lô trung” – Sen nở trong lò lửa.

Từ lúc đó Gia Đình Phật Tử được thế hệ tiền bối dẫn dắt đi trên một lộ trình “Tâm Linh” theo chương trình tu học huynh trưởng đã đề ra trong các đại hội trước, gần nhất là đại hội 1973 tại Đà Nẵng. Thuyền đi trong đêm dài nước loạn chỉ nương nhờ vào lòng từ bi đại lượng của Chư Tôn Thạc Đức còn ai mẫn, xót thương và độc nhất một chiếc la bàn “Nội Quy-quy chế”.

Lòng kham nhẫn vô biên của những hàng tre già ấp ủ măng non chờ mai trời lại sáng, gặp thời mà lòng người sâu hơn vực, hiểm như rừng, trùng trùng điệp điệp rối ren, chỉ biết niệm Phật rồi ra sức để tự khai phóng ra một con đường và các thế hê sau có thể tiếp bước, dại như Ngu Công bạt núi, khờ như Dã tràng lấp biển…10 năm, 20 năm, 30 năm, rồi 40 năm, núi kia đã có đường đi; biển xa đã có ngọn hải đăng cao vút có thể soi thấu đến tận Nam – Bắc bán cầu. Bắc có GĐPT Canada; Nam có GĐPT Úc Đại Lợi.

Tu học – huấn luyện – Tu học – huấn luyện – tu học…. Gia Đình Phật Tử trong sóng gió đã thành bền tâm vững chí ; trong nguy nan đã chấp nhận thử thách làm bạn đường. Để luyện tâm đại bi rộng lớn ; để rèn lòng kham nhẫn vô cùng, rồi khi trả thân về tứ đại ắt sẽ an nhiên trong cõi không vô trú, có còn chi luyến tiếc khi tâm nguyện sở thành.

Tu học và thực nghiệm bản thân chính là sống một đời sống nội tại theo cách sống siêu việt của đức Phật và chư Tôn Túc đã dạy. Sống trong ràng buộc mà không bị phiền trược; sống với xan tham mà luôn mở lượng hỷ xả hải hà, lúc nào, thời nào cũng « Ưng tác như thị quán » Cuộc đời vốn vậy, các pháp hữu vi cũng vậy, như huyễn mộng, như bào ảnh, như sương sớm, lại như ánh chớp lóe qua. Làm sao để cho mình tự tại, làm sao để thế gian này bớt khổ, làm sao để đất nước mình an hòa ??? Mọi câu hỏi phải được giải đáp từ bản thân mỗi huynh trưởng áo lam. Nếu không quay về tâm linh, nếu không dẹp yên được nội ma thì mãi sẽ không có câu trả lời thỏa đáng.

Kiến lập Trai đàn chẩn tế trước đền 4 ân trọng, sau là hóa giải bớt các oan trái tiền khiên đã kết thành chướng nghiệp triền miên như cách Phật dạy A Nan tế độ cõi giới của loài ngạ quỷ. Cũng trong pháp hội này  bày khai đại giới đàn Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện dẫn dắt quý huynh trưởng áo lam giữ gìn giới thể, hành trì Bồ tát hạnh, lập nguyện vững chãi trên một lộ trình hoàn thiện nhân cách, đến hoàn thiện nhân cách siêu việt của tâm thức. Những điều này thật là không thể nghĩ bàn, có tu mới hiểu, có hành mới hay.

Với tâm chân thành, với lòng chí kính để vượt qua mọi chông gai thử thách vô úy, vô ngại, Pháp Hội Thù Ân Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới sẽ thành tựu viên mãn.

Tiểu Ban Truyền Thông

Bài khác nên xem

Tiểu Sử Huynh Trưởng Cấp Dũng Nhật Thường Nguyễn Quang Tú Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

GĐPT Khánh Hòa: Kỷ Niệm ngày Chị Yến Phi vị pháp thiêu thân

Huệ Quang GĐPTVN

Nói về nhạc phẩm Chân Dung Người Áo Lam

ducquang