Cách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

duc-PHaT-duoc-Su-25Nhờ công đức của Đức Văn Thù Sư Lợi bồ tát mong muốn cho chúng sinh thoát khỏi đau khổ , nghiệp chướng tiêu trừ,đã nương nhờ oai lực của Đức Như Lai hướng dẫn chúng sinh trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư để dứt trừ hết mọi căn bệnh ( Dược là thuốc – Sư là thầy ). Khi có người không an lành ,mắc bệnh hiểm nghèo ,Phật tử chúng ta bĩnh tĩnh . Ngoài việc uống thuốc mời các vị Bác sĩ minh y xem bệnh, cho thuốc.dùng dược lực điều trị  .Đặc biệt người bệnh phải bình tâm niệm Phật. dùng sức tin tưởng mà điều trị

 Người trong gia đình cũng phải tổ chức niệm Phật trợ duyên. tổ chức lễ đàn Dược sư diên thọ để cầu tai qua nạn khỏi, bệnh sớm bình phục.

          Khi dùng sức tin tưởng tức là tụng kinh, niệm Phật để có một động lực huyền diệu vô hình hổ trợ. Trong cái động lực huyền diệu vô hình này cũng có hai duyên:

 A)_Nội duyên_Tức là tự mình cầu Phật và niệm Phật,tin tưởng nơi đức Phật hộ trì, mặt khác niệm Phật thì tự tâm trong lặng, không khởi lên dục vọng thất tình, bệnh tất mau lành.

 B)_Ngoại duyên_Tức là do những người trong gia đình tụng kinh, lễ bái giúp vào. Hoặc thỉnh chư Tăng, chư thiện hữu trợ duyên lễ Phật, tụng kinh để đem tâm tưởng tha lực phù trì, hiệp cùng tự lực, tất nhiên có được một năng động lực mạnh mẽ mà khiển bệnh tình chóng dứt.

          Muốn đạt được sự lý dùng sức tin tưởng trị liệu, người Cư sĩ cần phải biết rõ nghi thức tụng kinh Dược sư, tụng thường hay tụng hội.

NGHI THỨC TỤNG KINH DƯỢC SƯ

 A)_Tụng thường_Nghiã là đối trước bàn Phật mà đem kinh Dược sư ra tụng, nhất tâm cầu nguyện hồi hướng công đức để cho người bệnh chóng được bình phục.

Việc tụng này có thể tổ chức ngay tại trong gia đình hay cầu thỉnh một vị Tăng tụng cho ở chùa cũng được, điều cốt nhất là người cầu tụng cũng như người tụng đều phải chí thành. Gia chủ tín thành nhưng mời  thầy tụng có tính cách là cúng thuê, bày đặt tốn kém ,tụng ào ạt  miễn sao xong việc thì thôi, thì không có công hiệu. Ngược lại người tụng kinh chí thành mà người gia chủ coi là một sự bất đắc dĩ phải chiều ý mà tổ chức tụng chứ không thật tâm muốn tụng, hoặc cố tổ chức cho có tiếng vang đối với bạn bè, hàng xóm v.v…nghĩa là có tính cách cầu danh thì cũng không hiệu quả

Về cách trang biện lễ vật thì cứ tùy tâm biện lễ, cốt được thanh tịnh là hơn.

B)_Tụng hội_Tức là tổ chức lễ đàn Dược sư có bảy vị ngồi tụng hoặc có bảy khu, mỗi khu có bảy vị gọi là đàn Dược sư thất khu.

Việc tụng kinh Dược sư hội cần nên chú ý mấy điểm sau đây:

1._THIẾT LẬP ÐÀN TRÀNG_Ðàn Dược sư có thể thiết lập tại nhà cũng như tại chùa  có 7 hình tượng Phật, có tràng phan, bảo cái:

 Số bảy được phân định ra: Trung Ương _ Thượng phương _ Hạ phương _ Ðông phuong _ Nam phương _ Tây phương _ Bắc phương.

     Vật phẩm có Đăng ,hoa, trà ,quả ,thực( đồ ăn được như oản khảo hay oản nếp hoặc xôi chè  v.v…món chay tịnh

 THẤT PHẬT TRỢ TUYÊN DƯƠNG

          _Nam mô Tỳ Bà Thi Phật

          _Nam mô Thi Khí Phật

          _Nam mô Tỳ Xá Phù Phật

          _Nam mô Câu Lưu Tôn Phật

          _Nam mô Câu Na Hàm mâu ni Phật

          _Nam mô Ca Diếp Phật

          _Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật

BÁT ÐẠI BỒ TÁT GIÁNG CÁT TƯỜNG

          _Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

          _Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

          _Nam mô Ðắc Ðại Thế Bồ Tát

          _Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát

          _Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát

          _Nam mô Dước Vương Bồ Tát

            _Nam mô Dược Thượng Bồ Tát

          _Nam mô Di Lặc Bồ Tát

 THẬP NHỊ DƯỢC XOA ÐẠI TƯỚNG

          _Cung Tỳ La Ðại tướng

          _Phạt Triết La Ðại tướng

          _Mê Xí La Ðại tướng

          _An Ðể La Ðại tướng

          _Án Nể La Ðai tướng

          _San Ðề La Ðại tướng

          _Nhân Ðạt La Ðại tướng

          _Ba Di La Ðại tướng

          _Ma Hồ La Ðại tướng

          _Thân Ðạt La Ðại tướng

          _Chiêu Ðỗ La Ðại tướng

           _Tỳ Yết La Ðại tướng

   3._ VIỆC THỈNH NGƯỜI TỤNG KINH .

_ Trong hội Dược sư  nên có một vị Ðại Ðức Tăng chủ lễ, nếu được 7 vị Tăng hoắc Ni chia ra đứng chủ  thì càng quí hóa. Trường hợp không thỉnh được vị xuất gia thì hàng cư sĩ có đức hạnh đáng tôn làm chủ lễ. Tất cả những vị trong đàn đều phải ăn mặc tề chỉnh (có áo tràng) và nên được chay tịnh ba ngày hay một ngày trước khi vào đàn.

          Những vị tham dự tụng kinh Dược sư hội nên giữ những điều cấm sau đây:

          _Không nên ăn trầu trong khi tụng kinh

          _Không nên hút thuốc

          _Không nên chuyện trò, cười nói trong lúc tụng kinh cũng như trước khi tụng kinh

            _Không nên vừa tụng kinh vừa quạt phì phà, phì phạch hoặc vặn mình nghiêng   bên  nọ, ngã bên kia.

Ðối với gia chủ phải giữ tuyệt đối những điều răng cấm sau đây:

          _Không sát sanh.

          _Không mời thầy bùa chú nguyện.

          _Không cầu ma đảo quỉ, tin thầy yêu nghiệt.

Phải thực tâm hồi hướng bằng cách làm các việc phúc đức:

         _Ấn tống kinh sách

         _Làm việc bố thí

        _Tổ chức phóng sanh

Ðối với người bệnh cũng phải luôn luôn niệm câu :

           “Nam mô Dược Sư Phật”.

Hoặc nếu còn minh mẫn có thể chuyên tụng bài chú sau đây:

          “Nam mô Bạc Già Phạt đế, bệ sắc xã, lũ rô, bệ lưu ly bát lạt bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đế tam miểu, tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án,bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xã, tam một yết đế sa ha.” Càng nhiều càng có lợi lạc.

           Tuy nhiên, dù là tụng thường, dù là tụng hội, nên  tụng kinh cốt ở ý thành, về lễ lạt càng giản dị càng tốt, trong hoàn cảnh nghèo chỉ cần một nén hương thơm, 7 chén nước trong ,7 bông hoa tươi , 7 ngọn nến cũng đủ.

Trong bộ kinh Dươc Sư , Đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu cho chúng ta thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư ( Dược là thuốc , Sư là bậc thầy ) cùng những công hạnh và nguyện lực của Ngài. đó là những phương thức tối thượng chỉ cách cho ta tự chữa bệnh để sống trong một cảnh giới huy hoàng , thanh tịnh tìm được niềm vui bất diệt, gột bỏ sự thống khổ ,bệnh tật . Vì lẽ ấy, chúng con có nguyện vọng in cuốn Kinh Dược Sư, mong sao, các Phật tử thường chuyên tâm  đọc tụng để khởi lòng tin vững chắc vào lời nói của Như Lai, làm theo phương pháp của Như Lai.

Chúng con xin cầu nguyện Tam bảo chứng minh,gia hộ cho  lòng chân thành của chúng con và ngưỡng mong Chư Tôn đức và các bậc cao minh hoan hỉ  lượng thứ sửa cho những lỗi sai lầm.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khóa tu Bát Quan Trai lần thứ 5/2019

Tâm Lễ

Hội Dũng 2012, GĐPT Gia Định – Tu viện Toàn Giác

Áo Lam

Anh Tâm Thị – Huỳnh Bá Huệ Dương, Nguyên Vụ Trưởng HSPT Vụ, đã từ trần

phuocthanh