Thư thỉnh số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Thư thỉnh  số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012 V/v Cung thỉnh chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam quang lâm chứng minh Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

[Video Clip] Thư chúc tết của Anh Trưởng Ban BHD GĐPT VN

Áo Lam

Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh