Thư thỉnh số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Thư thỉnh  số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012 V/v Cung thỉnh chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam quang lâm chứng minh Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Thơ: Mừng Đại Hội GĐPT Bình Thuận thành công

phuocthanh