Bản Thệ Tăng Già – Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến đến tất cả các BHD Tỉnh Thị, Huynh trưởng các Cấp : Bản Thệ Tăng Già – Cung thỉnh Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

Bài khác nên xem

Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh

Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

Cảm Niệm Phật Đản, Phật Lịch 2559

nhuanphap