Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận (Nhiệm kỳ IX 2020 – 2024)

Như một chiến tích trầm hùng, với tinh thần Bi – Trí – Dũng thù thắng, vô úy vượt qua mọi chướng duyên ngoại ma – nội chướng, hòa hợp dưới mái nhà lam ắp đầy tình nghĩa sư trò chan hòa ấm cúng

Ngày 30/7/2020 đánh dấu thêm một kỳ tích lịch sử vẻ vang. Toàn thể áo lam Bình thuận nhất tâm đảnh lễ tri ân: Với tấm lòng hoan hỷ mẫn ái, Ni trưởng viện chủ mở rộng vòng tay hà hải vô biên, tận tình ôm ấp áo lam Bình thuận. Dưới sự quan tâm mẫn cố chứng minh của Chư Tôn Đức đại diện cho Hội Đồng Bản Thệ Tăng Già, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Tỉnh Bình Thuận thành công viên mãn

Tại Đại Hội, trong bầu không khí yên bình hồ hởi, toàn thể Lam Viên Bình Thuận vạn lòng như một, thống nhất ý chí. Với tinh thần Lục Hòa Cọng Trụ hòa hợp bầu ra một tân Ban Hướng Dẫn lãnh đạo vững chãi, nguyện lực dũng trí, giữ vững tay chèo tay lái, đưa con thuyền lam Bình thuận hãnh tiến, vượt lên trên đầu sóng ngọn gió gian nan, rồi một ngày trời quang mây tạnh, cập bến bình yên

Tân Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình thuận, với nguyện lực tĩnh tại vững chãi, sẵn sàng gánh vác gian nan, lãnh đạo phong trào GĐPT, đưa đạo vào đời, xây dựng hoàn chỉnh nền giáo dục xả kỷ vị tha, hướng dẫn thiện hóa tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo, tịnh độ nhân gian

VP.BHD GĐPT Bình thuận

Bài khác nên xem

Ban Hướng dẫn và Lam viên GĐPT các cấp cầu nguyện – phân ưu – cảm niệm Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

Huệ Quang GĐPTVN

Thật dễ thương

Huệ Quang GĐPTVN

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012 – 2016

datthinh