Tường Trình: Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPT VN tại Hoa Kỳ – Kỳ IX(nhiệm kỳ 2012-2016))


Đại hội Huynh Trưởng Toàn quốc Hoa Kỳ đã được khai diễn lúc 20:00 tối ngày 4 tháng 4 năm 2012 tại 2 Địa điểm : Hội Trường Khách sạn Courtyard Marriott  và Chùa Năng Nhơn, Thành phố Milpitas, California , Hoa Kỳ.

Đại hội khởi đầu với buổi Tâm tình Hội ngộ của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng và Cấp Tấn Hoa Kỳ dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVN Thống Nhất – Hoa Kỳ. Nội dung buổi sinh hoạt hướng vể tâm nguyện Thống nhất GĐPT VN tại Hoa Kỳ của tất cả Huynh Trưởng về tham dự Đại Hội. Các anh chị em đã thẳng thắn nêu lên những ưu tư, trở ngại và những thuận lợi để cùng đưa ra những phương thức giải quyết. Hy vọng rằng với tâm nguyện tha thiết thống nhất anh em Áo Lam ở Hoa Kỳ để cùng nhau phát triển và xây dựng Gia Đình Phật Tử Việt Nam sẽ sớm thành tựu như ý nguyện.

Buổi Hội ngộ tâm tình diễn ra rất cảm động và đượm tình thân ái vì lời mở đầu của Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng. Thầy nói lên bằng tấm lòng của một Oanh Vũ , thương yêu Tổ chức GĐPT, hơn 50 năm về trước, tha thiết mong sự đoàn kết thân thương nhau của Màu Lam ở Hải Ngoại.

Ngày Thứ hai của Đại Hội là Ngày Hội thảo Huynh Trưởng Cấp Dũng, Tấn và Vạn Hạnh 1 Hải Ngoại và Hội thảo của Huynh Trưởng Toàn Quốc Hoa Kỳ.

Đề tài 1 Hội Thảo Cấp Dũng, Tấn và Vạn Hạnh 1 là “ Vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Đồng Cấp trong Cơ chế GĐPTVN tại Hoa Kỳ “ do Htr Tâm Duy và Htr Tâm Đăng, đảm nhiệm Thuyết trình viên. Buổi thảo luận đề cập đến trách nhiệm tích cực hơn của Hội Đồng Cấp trong việc tham vấn cho BHD khi mà Thành phần BHD được trẻ trung hóa.

Đề tài 2 Hội Thảo là “ Nhận định hiện tình GĐPT Việt Nam trong nước và hải ngoại “ . Thuyết trình viên là Htr Tâm Đăng. Buổi thảo luận, đặt dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, nhận định về tinh thần kham nhẩn, ý chí kiên cường, hy sinh và nổ lực của GĐPT Quốc Nội trước những trở ngại vô cùng khó khăn nội và ngoại tại. Cũng như sự thương yêu và đùm bọc của Chư Tôn Đức thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ, Úc Châu, Úc Đại Lợi và nhất là Canada trong tình trạng phân hóa hiện nay đối với các GĐPT ở hải ngoại.

Buổi tối ngày thứ hai và buổi sáng ngày thứ ba là các buổi Hội thảo của toàn Huynh trưởng các Cấp tham dự Đại Hội .

Buổi tối ngày thứ hai, với Đề tài “ Kế hoạch tổng quát về Tu học và Huấn luyện “, Htr Thuyết Trình viên Htr Trí Minh đã trình bày kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn liên quan đến vấn đề tu học và huấn luyện. Kế hoạch đào tạo Giảng viên các Cấp. San định Chương trình tu học và quan tâm đến tài liệu song ngữ . Quan tâm đến vấn đề giáo dục trong GĐPT, buổi hội thảo , ngoài sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn còn có sự hiện diện của Phái Đoàn hoằng hóa Phật Pháp Hải ngoại gồm có Hòa Thượng Thích Như Điển đến từ Đức Quốc, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đến từ Úc Đại Lợi, Đại Đức Thích Hạnh Bảo đến từ Ý Đại Lợi, và Đại Dức Thích Hạnh Tuệ đến từ Nam California..

Buổi sáng ngày thứ ba tại Tu viện Năng Nhơn, có các buổi hội thảo về các Đề tài : “ Hướng phát triển GĐPT VN tại Hoa Kỳ” do Htr Minh Trung làm Thuyết Trình viên. Đề tài “ Phương thức Giáo dục Tuổi trẻ Phật Giáo “ , Thuyết trình viên là Htr Tâm Thường Định. Buổi hội thảo được vinh dự có sự hiện diện của Hòa Thượng Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ, quang lâm chứng minh. Cả 2 Đề tài đều có sự hưởng ứng phát biểu , trao đổi ý kiến một cách nồng nhiệt của Đại biểu tham dự.

Buổi chiều ngày thứ ba là Ngày Chính thức Nhập Đại Hội .

Phiên họp Khoáng Đại I là Tiền Hội Nghị : Phiên họp đặt dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, GHPGVNTN – Hoa Kỳ.

Tham dự Đại Hội gồm có các Phái Đoàn: Phái Đoàn BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại, Phái Đoàn Hội Đồng cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ, Phái Đoàn BHD Hoa Kỳ, Các Phái Đoàn BHD Miền Liễu Quán, BHD Miền Quảng Đức, BHD Miền Khánh Hòa, BHD Miền Tố Liên, BHD Miền Thiện Hoa, BHD Miền Phước Huệ và Ban Đại Diện Miền Khuông Việt. Tổng cọng có 28 Đoàn Đại biểu và 96 Đại biểu.

Như thường lệ, Phiên Họp Khoáng Đại I Tiền hội nghị đã thông qua các vấn đề căn bản : Tư cách Đại biểu, Nguyên tắc Ứng cử , Đề cử và Biểu quyết. Duyệt xét các Chương trình các Buổi lễ, Công cử các Thư ký đoàn cho các Khoáng Đại v.v.

Buổi tối ngày thứ ba là Khoáng Đại II : Báo cáo Phật sự.

Sáng sớm ngày thứ tư : 7/4/2012 là LỄ THỌ CẤP TẤN VÀ TÍN

Trong bầu không khí linh thiêng, trang nghiêm và nhiều xúc động, Lễ Thọ Cấp Tấn và Tín được cử hành tại Chánh Điện Chùa Năng Nhơn, dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu. Tổng Thư Ký GHPGVN Thống Nhất – Hoa Kỳ, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVN Thống Nhất – Hoa Kỳ, Thượng Tọa Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên, Viện chủ Tu viện Năng Nhơn.

11 Huynh Trưởng cấp Tấn và 1 Huynh Trưởng Cấp Tín tân thăng, trong niềm xúc động và hân hoan, cung kính phát nguyện thọ nhận cấp. Trong số Htr thọ nhận cấp Tấn có Htr Nguyên Ngộ Đào Duy Hửu, một Huynh Trưởng trẻ, vừa đắc cử Chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Liễu Quán. Anh đã thọ nhận cấp Tín trong 16 năm .

 

Tiếp đến là Khoáng đại III : Tu chính Nội Quy và Quy chế Huynh Trưởng Hoa Kỳ.

Sau phần thảo luận sôi nổi của các Đại Biểu, Đại hội nhất trí tu chỉnh Chương I , Điều I , mục 4: Danh Hiệu . Và tu chỉnh Chương II, Điều 6 : Tổ chức , mục A : Cấp Trung Ương : Số lượng nhân sự Thành viên BHD Hoa Kỳ giảm chỉ còn 20 Thành viên thay vì 29.

Ngoài ra, thi hành theo quyết nghị của BHD GĐPTVN Trên Thế Giới , PHÙ HIỆU CHỨC VỤ của BHD Hoa Kỳ , thay vì ghi chữ TRUNG ƯƠNG , nay sẽ ghi là : HOA KỲ. Kích thước và màu sắc không thay đổi.

Cũng trong ngày thứ tư của Đại Hội, Lễ Khai mạc Đại Hội khai diễn lúc 10 giờ sáng tại Hội Trường Tu Viện Năng Nhơn. Hiện diện trong Lễ Khai Mạc có sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng HĐ Giáo Phẩm GHPGVN Thống Nhất – Hoa Kỳ. Hòa Thượng Thích Minh Đạt, Cố vấn Giáo Hạnh Miền Liểu Quán, Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký GHPGVN Thống Nhất – Hoa Kỳ, Thượng Tọa Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN- Hoa Kỳ , Viện chủ Tu viên Năng Nhơn, Thượng Tọa Thích Từ Lực, Trú Trì Chùa Phổ Từ, Cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Chánh Tâm và Chánh Đức, Ni sư Thích Nữ Đồng Trí, Trù Trì Tu viện Vô Ưu, Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên, Phó Tổng Vụ Trưởng Kiêm Tổng Thư Ký Ni Bộ GHPGKS và quý tăng, ni tại các Tự viện v.v.

Buổi tối ngày thư tư là Đêm Văn Nghệ chào mừng Đại Hội .

Đêm Văn nghệ với sự góp mặt của các GĐPT Chánh Tâm, Kim Quang, Thiện Tâm, Vạn Hạnh và Ban Văn nghệ đạo ca TUỆ ĐĂNG đã trình diễn nhiều tiết mục ca vũ rất sôi động và hấp dẫn. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng rất đông Đại biểu và quan khách tham dự ..

Ngày thứ năm của Đại Hội, ngày 8/4/2012 là ngày mà tất cả Đại biểu rất quan tâm : KHOÁNG ĐẠI IV: Công cử Thành phần nhân sự Tân Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ nhiệm kỳ IX ( 2012-2016 ).

Theo xu hướng trẻ trung hóa thành phần lãnh đạo, giảm thiểu sự kiêm nhiệm, và tuyển chọn những huynh trưởng xứng đáng với chức vụ đề cử, Đại Hội Kỳ 9 Hoa Kỳ đã đạt được sự mong ước. Trong phần công bố nguyên tắc bầu cử của Chủ tọa đoàn, các Huynh Trưởng thâm niên, đang giữ các nhiệm vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban đương nhiệm đã tuyên bố xin được miển trừ đảm nhiệm các Chức vụ tương tự trong nhiệm kỳ mới. ( HTr Tâm Kiểm, Htr Tâm Minh, Htr Tâm Tựu )

Khoáng Đại IV Công cử Tân Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ do Đại Diện Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại làm Chủ Tọa Đoàn và đặt dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Chánh Văn Phòng HĐ Giáo Phẩm GHPGVNTN- Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu và Thượng Tọa Thích Nhật Huệ.

Kết quả :

Htr TÂM DUY Phan Duy Chiêm , đắc cử chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hoa Kỳ.

3 Huynh Trưởng trẻ đảm nhiệm các Chức Vụ Phó Trưởng Ban :

Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành : Htr NGUYÊN HẢO Trần Công Lai,

Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện : Htr TRÍ MINH Lê Văn Chiếu,

Phó Trưởng Ban Truyền Thống Xã Hội : Htr QUẢNG LONG Nguyễn Thế Phước.

Các Ủy viên khác đã được Đại Hội bầu cử sôi nổi trong tinh thần xây dựng và khiêm cung.

Tổng Thư Ký : Htr NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng

Phó Tổng Thư Ký : Htr HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng

Kế đến là Phần Hoạch định Chương trình sinh hoạt của Tân Ban Hướng Dẫn

Cuối ngày là Khoáng Đại V : Thông qua Nghị quyết Đại Hội – Lễ Phát Nguyện của Tân Ban Hướng Dẫn và Lễ Bế mạc. Giây thân ái – Chia tay.

Sau 5 ngày ĐẠI HỘI, ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ – KỲ IX  đã kết thúc lúc 5:00 chiều ngày 8/4/2012 trong niềm hân hoan của mọi người . ĐẠI HỘI đã THÀNH CÔNG VIÊN MÃN.

 

Bất cứ Đại Hội nào, Trại huấn luyện nào, giây phút chia tay cũng thật là bùi ngùi, xúc dộng ,

Bao nổi buồn, luyến tiếc, thương thương, nhớ nhớ .,,lặng lẽ hòa theo dòng nước mắt ..

TAY SẮP XA NHƯNG TIM KHÔNG XA…

Chia tay nhé …Chia tay nhé !!

HẸN NGÀY MAI TA SUM VẦY !! HẸN NGÀY MAI TA SUM VẦY !!

TÂM ĐĂNG

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ Chức Thi Kết Khóa Kiên – Trì- Định- Lực Năm 2011

phuocthanh

Nhạc: Tiếng Gọi Phật Tử

ducquang

Đàn Bạt Độ Giải Oan tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh