Thông Điệp: Cầu nguyện – Phân ưu cùng lãnh đạo, nhân dân Nepal

Thong-diep-cau-nguyen---Nepal

HT Thượng thủ tuyên đọc Thông điệp (Ảnh: Quảng Từ)
HT Thượng thủ tuyên đọc Thông điệp (Ảnh: Quảng Từ)

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2015

phuocthanh

CÔNG THẦN CỬA PHẬT (Vọng trung và Chánh trung)

Linh Nguyên

Đàn Bạt Độ Giải Oan tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh