Thông Điệp: Cầu nguyện – Phân ưu cùng lãnh đạo, nhân dân Nepal

Thong-diep-cau-nguyen---Nepal

HT Thượng thủ tuyên đọc Thông điệp (Ảnh: Quảng Từ)
HT Thượng thủ tuyên đọc Thông điệp (Ảnh: Quảng Từ)

Bài khác nên xem

Nghi thức Cúng dường Lễ Phật đản PL 2565

Huệ Quang GĐPTVN

Hình ảnh Trại Huyền Trang V (Cam Ranh) – giai đoạn 3

GĐPT Gia Định tổ chức lễ thọ Cấp Tín – Cấp Tập năm 2015

Áo Lam