Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Hoàn tất tham luận cho Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Đồng Nai nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh

Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

datthinh

Tài Liệu Hành Chánh Trong GĐPT Của Như Tâm

phuocthanh