Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Hoàn tất tham luận cho Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Đồng Nai nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2015

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Bà Rịa Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2012-2016

phuocthanh