Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Hoàn tất tham luận cho Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2015

phuocthanh

Thơ: Mừng Đại Hội GĐPT Bình Thuận thành công

phuocthanh

Thông tin: Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Cam Ranh năm Giáp Ngọ – PL.2558

Huệ Quang GĐPTVN