Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Hoàn tất tham luận cho Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông Tư Học Giới và Tụng Giới của các cấp Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

phuocthanh

[Video Clip] Thư chúc tết của Anh Trưởng Ban BHD GĐPT VN

Áo Lam

Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh