Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Mời họp sơ kết thượng bán niên năm 2012 và bàn các nội dung quan trọng liên quan Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

 

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Nam Gởi Đơn Kiến Nghị

phuocthanh

Quản Trị Hành Chánh Trong GĐPT

phuocthanh

Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh