Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Mời họp sơ kết thượng bán niên năm 2012 và bàn các nội dung quan trọng liên quan Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Tài Liệu Hành Chánh Trong GĐPT Của Như Tâm

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Nam Gởi Đơn Kiến Nghị

phuocthanh