Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012 V/v Tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam lên Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Bầu BCH Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Khánh Hòa Nhiệm kỳ 2012 -2016

phuocthanh

Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Thông tư lể tang HT Nguyên Ngộ

datthinh