Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012 V/v Tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam lên Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư cảm tạ – Lễ Tang Anh Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

Thông Tư: Tổ chức Lễ cầu siêu – Lễ cầu an cho nạn nhân bị động đất ở Nepal

phuocthanh

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh