Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Trình thư số : 12.079/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012 V/v Tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam lên Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Khấp báo Huynh Trưởng Năng Quang mệnh chung

datthinh

Văn thư số : 12.036/HDTƯ/TB ngày 20.04.2012

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh