Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bình Phước nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Nam Gởi Đơn Kiến Nghị

phuocthanh

Thông Tư Lễ Tang Huynh Trưởng Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh

datthinh

Thông tin: Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Cam Ranh năm Giáp Ngọ – PL.2558

Huệ Quang GĐPTVN