Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Bình Phước nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quản Trị Hành Chánh Trong GĐPT

phuocthanh

GĐPT Lâm Đồng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh