Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BCH Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư : 11.093/HDTƯ/TB – Trang nhà GĐPT Việt Nam

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận (Nhiệm kỳ IX 2020 – 2024)

Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh