Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BCH Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

BHD GĐPT Quảng Nam Gởi Đơn Kiến Nghị

phuocthanh

Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

datthinh