Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BCH Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng Giữa Nhiệm Kỳ GĐPT Quảng Đức – 08.01.2012

phuocthanh

Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh