Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BCH Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2015

phuocthanh

Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh