Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.060/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BCH Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

datthinh

Bản Tin 5: Thơ – Chào Chị!

ducquang

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Nam 1 – 02.01.2012

datthinh