Đại hội Huynh trưởng GĐPT Kon Tum nhiệm kỳ 2024-2028

Thực hiện chỉ thị của BHDTƯ. GĐPTVN về việc tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPT Kon Tum nhiệm kỳ 2024 – 2028. Vào lúc 7g 00 ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Huynh trưởng cấp Dũng Đức Trang – Nguyễn Thị Bình Nguyên, Ủy viên Thường vụ BHD Trung ương về chủ tọa cho đại hội. Cùng với sự hiện diện hơn 30 HTr các cấp trong BHD GĐPT Kon Tum. Đại hội Huynh trưởng GĐPT Kon Tum được tổ chức trang nghiêm trọng thể thắm đượm tình Lam. Sau gần một ngày làm việc trong tinh thần trách nhiệm, hoà nhã của tất cả các Lam viên, Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Kon Tum Nhiệm kỳ 2024 – 2028 đã thành tựu viên mãn. Tân BHD đã được công cử tại đại hội với ý kiến 100% HTr đại biểu tham dự.

Sau đây là mọt số hình ảnh tại đại hội:

Bài khác nên xem

Bản tin số 4 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh

Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN