Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đại hội Huynh trưởng GĐPT là một Phật sự truyền thống nhằm nhìn lại chặng đường đã đi qua để rút ra  những ưu, khuyết điểm cần thiết cho việc thực hiện Phật sự trong nhiệm kỳ mới. Với BHD GĐPT Gia Định, bốn năm của nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã hoàn mãn, toàn BHD cùng các đơn vị đã đem cả tâm huyết dấn thân, vượt qua những chướng duyên để thành tựu sự ủy thác của tất cả Lam viên.

Vào hai ngày 04 & 05 tháng 01 năm 2020 vừa qua, BHD GĐPT Gia Định đã tổ chức Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 – 2024. Tiền Đại hội được tổ chức tại chùa Như Thị và Đại hội chính thức được tổ chức tại chùa Pháp Vân.

Trong lễ khai mạc Đại hội, toàn thể Lam viên thành tâm cung nghinh Hòa thượng Thích Phước Trí, Trưởng Ban Thường trực HĐGG GĐPT Việt Nam, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Gia Định và Thượng tọa Thích Khế Đạo, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Gia Định quang lâm chứng minh. Phái đoàn BHD Trung ương thân lâm chủ tọa có các Huynh trưởng: HTr cấp Dũng Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng ban Ngành Nữ, HTr Cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Ủy viên Tổ kiểm, HTr Đạt Thịnh – Trương Hùng Cường, Phó Tổng Thư ký.

Sau nghi thức khai mạc, Đại hội tiến hành phiên họp khoáng đại, thông qua các văn bản báo cáo, tham luận, phương hướng nhiệm kỳ mới và công cử thành phần nhân sự BHD GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Cuối ngày 05.01, Đại hội chính thức bế mạc, tân BHD nhiệm kỳ mới phát nguyện nhận lãnh nhiệm vụ dưới sự chứng minh của Tam bảo và được sự chứng nhận của BHD Trung ương. Tại lễ bế mạc, Thượng tọa Cố vấn Giáo hạnh đã ban đạo từ khuyến tấn, trao tặng anh chị em hành trang bằng năm chất liệu Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ trong chặng đường sắp tới.

Khép lại vòng dây thân ái, Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2020 – 2024 thành tựu viên mãn trong ý nguyện của tất cả Lam viên.

BHD Gia Định

PHIÊN TIỀN HỘI NGHỊ

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC TẠI CHÙA PHÁP VÂN

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PHIÊN KHOÁNG ĐẠI
PHIÊN CÔNG CỬ NHÂN SỰ TÂN BAN HƯỚNG DẪN

LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

Cung An Chức Sự – Ban Tổ Chức Tang Lễ – Chương trình tang lễ HTr cấp Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Húy Nhật lần thứ 38 Đức Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN

phuocthanh

Lễ chung thất HTr Cấp Tấn Bổn Đồng Phạm Lợi

phuocthanh