BHD Lâm Đồng tổ chức Ngày Dũng

Hằng năm, cứ sau ngày Tết Nguyên Đán, ,  các đơn vị GĐPT đều nỗ lực tập trung chuẩn bị cho lễ hội truyền thống NGÀY DŨNG được tổ chức vào mùa Xuất Gia (08-02 Âm lịch) mà ngành Nam được đặc quyền tổ chức.

Tổ chức GĐPT-VN lấy hình ảnh Thái Tử Tất Đạt Đa xuất gia làm biểu tượng của Ngày Dũng truyền thống.
Trong 2 ngày 07-08/4/2018, BHD Lâm Đồng đã tổ chức Ngày Dũng toàn tỉnh tại Chùa Phước Thọ thuộc TP.Bảo Lộc.
Chứng minh trong lễ khai mạc có Đại Đức trú trì và Chư Tăng Chùa Phước Thọ. Về tham dự có Chị Trưởng Ban Hướng Dẫn và thành viên BHD, UBQT.HT và 98 Huynh trưởng -đoàn sinh các đơn vị trong tỉnh.
Trại đã tổ chức ôn lại mục đích, ý nghĩa của Ngày Dũng truyền thống, đánh giá lại sinh hoạt của Ngành Nam trong năm qua . Trại cũng đã thực hiện những sinh hoạt để toàn thể trại sinh vượt qua những khó khăn, thử thách để về đến đích trong trò chơi lớn của Ngày trại.
VP.BHD Lâm Đồng
 

Bài khác nên xem

Ăn chay giúp sống lâu hơn

phuocthanh

Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới lần thứ 3 – năm 2014

GĐPT Kinh Nhạc đã tổ chức chu niên lần thứ 31.

phuocthanh