(Hình ảnh)Lễ cung tống kim quan HT Thích Hạnh Hải

Sáng nay, ngày 3/9/2015 Ban tổ chức tang lễ HT Thích Hạnh Hải tiến hành Lễ tri niệm và cung tống kim quan Ngài về nhập tháp tại Quảng Nam.

Một số hình ảnh tại lễ cung tống kim quan Hòa thượng.

IMG_1399 IMG_1401 IMG_1403 IMG_1406 IMG_1410 IMG_1412 IMG_1414 IMG_1417 IMG_1419 IMG_1422 IMG_1424 IMG_1426 IMG_1428 IMG_1430 IMG_1431 IMG_1432 IMG_1433 IMG_1434 IMG_1435 IMG_1436 IMG_1440 IMG_1442 IMG_1445 IMG_1446 IMG_1447 IMG_1448 IMG_1449 IMG_1450 IMG_1451 IMG_1452 IMG_1453 IMG_1454 IMG_1456 IMG_1459 IMG_1460 IMG_1461 IMG_1462 IMG_1464 IMG_1465 IMG_1466 IMG_1468 IMG_1469 IMG_1470 IMG_1471 IMG_1473 IMG_1475 IMG_1476
Ảnh: Cao Văn Hiệu

Bài khác nên xem

Kỷ niệm 10 năm thành lập Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Htr Hạnh Ngọc – Trần Khánh Như (Huynh trưởng GĐPT Quảng Ðức, Melbourne – Australia) bố thí “mái tóc thề” để góp vào Chửa bệnh ung thư máu

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 3/2019

Tâm Lễ