GĐPT Cam Ranh kiến lập đàn tràng Hiệp kỵ (năm Canh Tý – DL.2020 – PL.2564)

“Tri ân và báo ân” là văn hóa Phật – Việt, là truyền thống Hiếu đạo đã thấm sâu trong tâm thức của mỗi người con Phật. Với GĐPT Cam Ranh, gần 70 năm qua trên đường phụng sự mục đích – lý tưởng cao đẹp của tổ chức, bao lớp tiền nhân đã xả thân cho tiền đồ của Đạo pháp, của Dân tộc, và của GĐPT. Đó là gương sáng, là di huấn thiêng liêng mà lớp Lam viên GĐPT Cam Ranh hậu tấn phải luôn nỗ lực tu học để tô bồi mái nhà lam GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm ngày một quang huy, hầu báo đáp công hạnh của tiền nhân. 

Lễ hiệp kỵ hằng năm của GĐPT Cam Ranh vào dịp vía khánh đản Đức Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật với tâm nguyện dâng trọn lòng thành nhất tâm tưởng niệm, thù ân trong muôn một công đức thâm sâu của chư Giác linh Thầy Tổ, chư Chơn linh, Hương linh Tiền bối hữu công, cùng Anh – Chị – Em Đoàn viên GĐPT đã dấn thân hy hiến phụng sự cho mục đích – lý tưởng của GĐPT Việt Nam, đã trở thành truyền thống của Lam viên GĐPT Cam Ranh,

Năm nay, trong hai ngày 26-27/12/2020 (nhằm ngày 13-14/11 năm Canh Tý). Được Hòa thượng trú trì chùa Từ Vân thương tưởng tạo thắng duyên lành, lam viên GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm vân tập về ngôi phạm vũ thân thương để kiến lập Đàn tràng tác lễ Hiệp kỵ.

+ Lúc 14 giờ 30 ngày 26/12/2020 (nhằm ngày 13/11 năm Canh Tý), đạo tràng Lam viên trang nghiêm cung nghinh Đại đức đạo hiệu Thích Chúc Lạc – sám chủ, cùng Chư tôn đức Ban Kinh sư quang lâm linh đường lâm nghi lễ Tiên thường, mông sơn thí thực. 

+ Ngày 27/12/2020 (nhằm ngày 14/11 năm Canh Tý), Lễ Chánh kỵ được cử hành. Từ sáng sớm, trên 300 Lam viên gồm HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, cùng các Huynh trưởng thành viên BHD; Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh 17 đơn vị trực thuộc, đã vân tập trong khuôn viên chùa Từ Vân. Các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh tuần tự đảnh lễ, dâng phẩm vật tiến cúng lên Linh đài.

Lúc 08 giờ. Ba hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng vang lên, hội chúng trang nghiêm kính lễ cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, Trưởng ban Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh; hiệp cùng Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni Giáo phẩm, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT tại Cam Ranh và Cam Lâm quang lâm chứng minh lễ Hiệp kỵ.

Hội chúng cũng hân hoan chào mừng sự hiện diện của quý anh, chị các phái đoàn BHD.GĐPT Ninh Thuận, BHD. GĐPT Khánh Hòa; quý  thân quyến của Chư vị tiền bối hữu công, bảo trợ, lam viên GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm quá vãng; quý vị đạo hữu ân nhân bảo trợ, quý anh-chị nguyên là Huynh trưởng từng sinh hoạt trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh qua các thời kỳ.

Trong giờ phút hiển linh trang trọng, Chư tôn thiền đức quang lâm Phật đường niêm hương bạch Phật và viếng Linh đài. Ánh vàng rực rỡ trên huỳnh y của Chư tôn thiền đức đã tạo cho không gian của lễ tưởng niệm chư Giác linh Tôn sư, chư Chơn linh Tiền bối hữu công, chư Hương linh lam viên quá cố, được thập phần thanh tịnh trang nghiêm.

HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, thay mặt cho toàn thể Lam viên xin nương vào oai đức của Chư tôn thiền đức hiện tiền, cung kính dâng lời cẩn bạch Hiệp kỵ.

Quỳ trước Linh đường, toàn thể lam viên GĐPT Cam Ranh kính cẩn đốt nén tâm hương tưởng niệm, tri ân công hạnh của Chư giác linh Tôn sư; Chư chơn linh, hương linh liệt vị, cùng ôn lại truyền thống GĐPT với tâm nguyện nối tiếp dòng Lam sử. Với tất cả lòng thành kính của Lam viên GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm hướng về Hiệp kỵ, ngưỡng nguyện Chư giác linh Tôn sư, Chư chơn linh tiền bối hữu công, Chư hương linh lam viên hộ trì cho GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm luôn chân cứng đá mềm vượt qua mọi chướng duyên, nguyện theo chân tiền nhân đẩy bánh xe Pháp Luân chẳng ngại gian nan, khó khổ.

Toàn thể Hội chúng trang nghiêm cung đón đạo từ của Hòa thượng chứng minh. Ngài nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn; dạy đoàn viên GĐPT phải luôn quy ngưỡng Tam Bảo và hộ trì Chánh pháp; phải luôn tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc ân sư, tiền nhân hữu công, Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố; luôn luôn vui sống hòa hợp thanh tịnh, gìn giữ mạng mạch nhà Lam. Có như vậy mới mong báo đền được công đức của tiền nhân… Cuối cùng, Ngài cầu nguyện chư Giác linh – Chơn linh – Hương linh liệt vị liên tòa được siêu sanh tịnh độ; chúc toàn thể đạo tràng vô lượng an lạc.

HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó Trưởng ban Ngành Nam kiêm Phó ban Ban Tổ chức Lễ Hiệp kỵ, tuyên dâng lời tri ân chư Tôn thiền đức đã từ bi quang lâm chứng minh, trợ tiến năng lượng cầu nguyện; cảm tạ sự trợ duyên quý báu của Đạo hữu và Lam hữu gần xa.

Sau lời tri ân cảm tạ của Ban Tổ chức, Hòa thượng chứng minh dẫn niệm Hồi hướng công đức. Đạo tràng Lam viên nghiêm trang cung tiễn chư Tôn thiền đức hồi liêu. Tiếp đó, Ban Kinh sư lâm nghi kỳ siêu, tiến linh.

Lễ Hiệp kỵ năm Canh Tý – 2020 của GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 12 giờ cùng ngày trong đạo tình lan tỏa, trong niềm hoan hỷ Phật sự viên thành.

Nguồn: Trang nhà gdptcamranh.net

LỄ TIÊN THƯỜNG

LỄ CHÁNH KỴ

Bài khác nên xem

Lễ ra mắt CLB Nhiếp ảnh Lam GĐPT Gia Định

nhuanphap

Khẩn Báo: HTr cấp Tín Đồng Ngọc Lê Ngọc Châu Phụ tá Ủy viên Tổ Kiểm BHD GĐPT Quảng Nam 1 vừa từ trần

phuocthanh

Cáo tang: HTr cấp Tín Quảng Hiền – Lâm Thị Vui từ trần

nhuanphap