BHD Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ

Triển khai thông tư của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam,

Ngày 17/6/2018, tại Vĩnh Minh Tự Viện BHD Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2016 – 2020.
Thương Tọa Thích Nguyên Hiền, thành viên Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng  chứng minh.
Chủ tọa Hội nghị Chị Tâm Mậu Lê Thị Chi, Trưởng ban hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng.
Tham dự có HT cấp Dũng Tâm Hậu Nguyễn Đức Đôn, thành viên BHD – UBQT.HT, Hội đồng cấp Tấn, cấp Tín, cấp Tập, Gia trưởng và Liên đoàn trưởng 22 đơn vị trong toàn tỉnh.
Chị Trưởng ban đã đọc lời khai mạc nêu mục đích của Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 2 năm qua theo đề án nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đúc kết những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế , hoạch định cho sinh hoạt Phật sự 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
Sau khi thông qua dự thảo báo cáo, Hội nghị đã có những trao đổi ưu khuyết điểm tồn tại để trong 2 năm cuối nhiệm kỳ thực hiện có kết quả theo đề án nhiệm kỳ 2016 – 2020.
Thương Tọa chứng minh đã có Đạo từ sách tấn tinh thần Tu học và sinh hoạt của toàn thể Huynh trưởng, đoàn sinh. Thượng Tọa cũng đã có nhắc nhở hãy khắc phục những hạn chế để làm sao sinh hoạt của GĐPT Lâm Đồng luôn vững vàng và phát triển.
 Hội nghị kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

(BHD Gia Định) Khai mạc trại huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang 7

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam lễ Phật đầu năm và chúc Tết

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ Hiệp kỵ năm Quý Tỵ – 2013.

Huệ Quang GĐPTVN