Lễ Húy nhật Hòa Thượng Tâm Thanh, ân sư GĐPT Việt Nam

P1010058Hôm nay ngày 12/2 năm Ất Dậu (31/3/2015) Húy nhật  Hòa Thượng Tâm Thanh, ân sư GĐPT Việt Nam, được tổ chức tại Vĩnh Minh tự viện, nơi Hòa Thượng đã khai sơn.

Về tham dự có phái đoàn của BHD GĐPT Việt Nam, do A. Nguyên Tín làm trưởng đoàn, phái đoàn BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận do A.Nguyên Lễ Phó ban làm trưởng đoàn. Phái đoàn BHD GĐPT Lâm Đồng do Chị Tâm mậu làm trưởng đoàn.
Phái đoàn GĐPT đã đảnh lễ trước Giác linh của Hòa thượng và dâng lời cảm niệm trong ngày húy kỵ.Dự lễ trưởng niệm do môm đồ pháp quyến Vĩnh Minh tự viện thực hiện.
Sau đó phái đoàn đã dự lễ lạc thành Ni Viện Diệu Nhân, ngôi chùa dành cho Ni chúng, pháp tử của Hòa Thượng.
VP.BHD Lâm Đồng

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

P1010053

P1010055

P1010057

P1010058

P1010059

P1010060

P1010063

P1010066

P1010067

Bài khác nên xem

Giới thiệu Kỷ yếu: 50 năm ngành Nữ sánh vai phụng sự 1964-2014

phuocthanh

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVN TN

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Lễ Phật đầu năm Đinh Dậu tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh