GĐPT Ninh Thuận: Tổ chức Lễ phát chứng chỉ A Dục, Kết khóa bậc Kiên 21, Khai khóa bậc Kiên 22

Ngày 05 tháng 8 năm 2018, tại Chùa Phước Huệ dưới sự Chứng minh của Đại Đức Thích Pháp Tạng – Trụ trì Chùa Bảo An – Ân Sư GĐPT Ninh Thuận. Sự Chủ tọa của quý Anh Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc Trưởng ban Ban hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận, Nguyên Công – Lương Hoàng Đế Phó trưởng ban ngành nam Ban hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận cùng quý anh chị Ban viên, phụ tá Ban viên Ban hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận, quý Bác Gia trưởng và Anh Chị Liên Đoàn trưởng các đơn vị GĐPT trong tỉnh Ninh Thuận.

Ban hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ phát Chứng chỉ A Dục, Kết khóa bậc Kiên 21 và Khai khóa bậc Kiên 22. Liên Trại huấn luyện Huynh trưởng Cấp I – A Dục và Sơ cấp Lộc Uyển Ninh Thuận năm 2017 được Khai mạc vào ngày 03/6/2017, Bế mạc ngày 16/7/2017 với 19 Huynh trưởng Trại sinh A Dục đã tham gia huấn luyện qua 4 khóa tu học tại trại và qua một năm thực tập làm Đoàn trưởng tại các đơn vị GĐPT hiện đang sinh hoạt trực thuộc BHD GĐPT Ninh Thuận, các Anh Chị Huynh trưởng Trại sinh đã được Huynh trưởng các đơn vị nhận xét, đánh giá kết quả thực tập. Kết hợp với kết quả tu học tại trại và sự đóng góp, phục vụ tổ chức của cá nhân Huynh trưởng trại sinh, Ban hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận xét duyệt quyết định kết quả trúng cách cho 18 Huynh trưởng Trại sinh đủ điều kiện.

Song song với huấn luyện, Ban hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận liên tục tổ chức các khóa tu học bậc Kiên. Qua một năm tu học, các Huynh trưởng học viên đã hoàn thành chương trình khóa học theo quy định và tham dự kỳ thi kết khóa vào ngày 22/7/2018 có 31 Huynh trưởng đủ điều kiện trúng cách và tiếp nối tu học Huynh trưởng với khai khóa bậc Kiên 22. Trong Huấn từ buổi Lễ Anh Trưởng ban Ban hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận đã khuyến tấn tinh thần học hỏi của các Huynh trưởng qua các câu chuyện kể đầy tính thuyết phục. Được Đại đức Chứng minh Ban Đạo từ sách tấn tinh thần tu học của Huynh trưởng và khẳng định Huynh trưởng GĐPT không những phục vụ cho tổ chức mà các Huynh trưởng đã và đang góp nhiều công sức phụng sự Đạo pháp, đưa tinh thần Bi – Trí – Dũng để xây dựng xã hội an vui, tự tại.

VĂN PHÒNG BHD GĐPT NINH THUẬN

Bài khác nên xem

Duy Thu: VU LAN, HOA HỒNG TRONG BÃO TÁP

Linh Nguyên

Thư chúc tết Tân Sửu của HTr cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Huệ Quang GĐPTVN

KHẤP BÁO

phuocthanh