Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD KonTum nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Văn Thư 11.097/HDTƯ/TB – Sự biến GĐPT Liên Quang

datthinh

Cảm Niệm Phật Đản, Phật Lịch 2559

nhuanphap