Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD KonTum nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Gia Định

nhuanphap

Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của HĐCVGH GĐPT Việt Nam

datthinh

Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

datthinh