Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD KonTum nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông Tư Học Giới và Tụng Giới của các cấp Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

Bản tin số 3 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh