Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD KonTum nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

datthinh

Văn Thư 11.097/HDTƯ/TB – Sự biến GĐPT Liên Quang

datthinh

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

phuocthanh