Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020

phuocthanh

Nội dung các Văn kiện Đại hội – 4 Tiểu ban

datthinh

[Video Clip] Thư chúc tết của Anh Trưởng Ban BHD GĐPT VN

Áo Lam