Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận (Nhiệm kỳ IX 2020 – 2024)

Khấp báo Huynh Trưởng Năng Quang mệnh chung

datthinh

Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh