Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Khấp báo Huynh Trưởng Năng Quang mệnh chung

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Thừa Thiên nhiệm kỳ 2012 – 2016

datthinh

Ngày Hạnh trên một chuyến xe

phuocthanh