GĐPT Ninh Thuận tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ (2016-2020)

DSC08175

Lại một nhiệm kỳ nữa đã qua và một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu, được sự chấp thuận của BHD TƯ. GĐPT Việt Nam, BHD Ninh Thuận đã long trọng tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận Nhiệm kỳ 2016 – 2020 vào ngày 27+28 tháng 2 năm 2016, tại chùa Đông Ba – TP Phan Rang Tháp Chàm – Ninh Thuận

Theo chương trình đã ấn định, đúng 14h30 ngày 27 tháng 2 năm 2016, Phiên họp Tiền  Đại Hội được diễn ra với sự Chủ Toạ của  HTr Cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc Trưởng Ban và  HTr Cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc Phó Trưởng ban Ngành nam BHD Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016, cùng 57 Đại biểu chính thức và 20 Đại biểu dự thính.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, Anh Tâm Quả – Phó Tổng Thư Ký thông qua chương trình buổi họp Tiền Đại Hội

Sau phần giới thiệu thành phần tham dự,  mời Chủ Toạ Đoàn, Thư Ký và Kiểm soát cho buổi họp. Bưởi họp đã lần lươt tiến hành các nội dung sau :

Anh Nguyên Lễ thông qua chương trình tổ chức Đại hội, chương trình Lễ Khai mạc, phiên họp Khoáng đại, Bế mạc và điều hành lấy ý kiến Đại biểu. Do không có ý kiến khác, nên đã xin ý kiến biểu quyết: Đại biểu thống nhất 100% chương trình đề ra.

          – Anh Nguyên Công thông qua Nội Lệ Đại Hội, thể thức bầu cử . Đại hội đã thảo luận và thống nhất 100%

– Anh Nguyên Quả thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ của các thành viên BHD để Đại hội có cơ sở đề cử thành viên cho BHD nhiệm kỳ 2016 – 2020 đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm.

– Anh Nguyên Lễ thông qua Quyết nghị Hội thảo Trần Nhân Tông lần thứ II của Hội đồng cấp Dũng, cấp Tấn, GĐPT Việt Nam. để Đại hội có hướng bầu Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ mới

– Ý kiến Anh Tâm Đắc: Hơn 60 năm sinh hoạt cùng BHD GĐPT tỉnh nhà, với vị trí Phó Trưởng Ban. Nhìn lại chặng đường đã qua, không những chỉ qua đóng góp của tự thân mà với sự hỗ trợ của các anh chị Huynh trưởng đã tạo thuận duyên để hoàn thành chức trách nhiệm vụ trong thời gian qua. Với khoảng thời gian đó, chắc hẳn trong đó đã có sự chăm lo cho lực lượng kế thừa, hướng dẫn, dìu dắt được nhiều lớp, nhiều thế hệ, lực lượng kế thừa. Nay tuổi cao, sức yếu, thế hệ lớn tuổi, lại qua sự đổi thay, cần ngừng nghỉ, truyền trao cho thế hệ trẻ, có đủ sức, đủ đức, đủ tài, năng nổ nhiệt tâm, phục vụ cho tổ chức tốt hơn.

     Sau đó anh Nguyên Công Chủ tịch Hội đồng Cấp Tấn GĐPT Ninh Thuận đọc tham luận của Hội đồng Cấp Tấn;

Tiếp theo, Ban Tổ chức Đại hội đề cử Ban Bầu cử gồm 05 Huynh trưởng .Sau khi bàn bạc sôi nổi tại cuộc họp Tiền Đại hội, Chủ tọa đoàn giải thích về phương thức bầu phiếu và kiểm phiếu công khai trước Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại biểu tại buổi họp Tiền Đại hội.  Kết quả Đại hội  đồng thuận giữ nguyên Ban Bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội đề cử.

Phiên họp Tiền Đại Hội Huynh Trưởng kết thúc sau khi Hồi hướng vào lúc 17 h00 trong một không khí vui vẻ và phấn khởi của các anh chị em Huynh Trưởng.

7h00 ngày 28 thang 2 năm 2016 toàn thể Huynh trưởng Đại biểu đã vân tập về chùa Đông Ba để làm lễ Cầu An đầu năm, Đại Đức Thích Hạnh Bảo Cố Vân Giáo Hạnh GĐPT Ninh Thuận đã niêm hương bạch Phật và cùng các Huynh trưởng Đại biểu tụng một thời kinh

Vào lúc 8 h 30 nghi thức khai mạc Đại hội được tiến hành trang nghiêm và long trọng tại hội trường chùa Đông Ba dưới sự chứng minh của HT Thượng Đồng Hạ Tâm – Chứng minh BTS Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận – Chứng minh cùng Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh: ĐĐ Thích Hạnh Bảo, ĐĐ Thích Nhuận Quang và sự thân lâm chủ tọa của HTr Cấp Dũng – Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Ban BHD TƯ GĐPT Việt Nam; HTr Cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng – Ủy viên Thủ quỹ BHD TƯ GĐPT VN; HTr Cấp Tấn Nguyên Quả – Nguyễn Khắc Thành – ĐD BHD TƯ tại miền Liễu Quán, HTr cấp Dũng – Phan Văn Ngậc – Trưởng ban BHD.NT , HTr cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc – Phó Trưởng Ban BHD.NT và sự hiện diện của 66 đại biểu chính thức, 17 đại biểu dự thính  của  24/24 đơn vị trực thuộc BHD GĐPT Ninh Thuận.

Sau nghi thức khai mạc, lúc 10 h 00 cùng ngày tại hội trường Chùa Đông Ba, phiên họp Khoáng Đại được tiến hành với nghi thức mở đầu Niệm Phật cầu gia hộ và giới thiệu Chư Tôn Đức chứng minh, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Kiểm soát Đại hội theo tinh thần Tiền Đại hội thống nhất với thành phần cụ thể như sau:

Chứng minh:       ĐĐ. Thích Hạnh Bảo, Cố Vấn Giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận

                                   DĐ Thích Nhuận Tài, Tăng Chúng Chùa Đông Ba

Chủ tọa đoàn:

HT Cấp Dũng Diêu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt, Phó ban ngành Nữ – BHD TƯ GĐPT Việt Nam

 HT Cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng,  UV Thủ quỹ – BHD TƯ GĐPT Việt Nam.

 HT Cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngật,  Trưởng BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

HT Cấp Dũng Nguyễn Lễ – Trần Công Lộc,  Phó Trưởng BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

Thư ký đoàn:

HT Cấp Tấn Tâm Quả – Nguyễn Văn Kết, Phó TTK BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

 HT Cấp Tín Nguyên Hùng  –  Nguyễn Văn Ánh, UV Nam PT BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

Kiểm soát viên:

HT Cấp Tấn Thị Nhã – Nguyễn Xuân Thanh, UV Tổ Kiểm BHD Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

HT Cấp Tín Thị Thủ – Nguyễn Ngọc Tuấn, Phụ tá UV Tổ kiểm BHD Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

          Theo chương trình ĐH đã ấn định, dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn, Đại hội tiến hành phần nghị sự theo trình tự như sau:

 1. Phổ biến Biên bản Tiền Đại hội: Anh Nguyên Hùng – Nguyễn Văn Ánh thông qua Biên bản Tiền Đại hội họp vào lúc 14 h chiều ngày 27/02/2016.
 2. Thông qua Nội lệ Đại hội: Anh Nguyên Công – Lương Hoàng Đế – UV Nội vụ BHD GĐPT thông qua Nội lệ Đại hội HT GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2020 Dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn phiên khoáng đại tán thành 100% thông qua nội lệ Đại hội.
 3. Báo cáo tổng kết Phật sự của BHD nhiệm kỳ 2012-2016: Anh Tâm Quả – Nguyễn Văn Kết – Phó Tổng Thư ký BHD trình bày báo cáo tổng kết Phật sự của BHD nhiệm kỳ 2012-2016
 4. Báo cáo Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020: Anh Quảng Dũng – Nguyễn Văn Hà – Tổng Thư ký BHD GĐPT Ninh Thuận thông qua Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020 ;
 5. Góp ý về Báo cáo tổng kết và Đề án Phật sự: Sau khi Anh Phó Tổng Thư ký thông qua báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2012-2016 và Anh Tổng Thư ký thông qua Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020. Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, ĐH tiến hành góp ý về báo cáo tổng kết và Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Sau khi đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2016-2020, Chủ tọa Đoàn lấy ý kiến biểu quyết thông qua bản Báo cáo và Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020 co 63/66 phiếu thống nhất tán thành thông qua.

 1. BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016 tuyên bố mãn nhiệm kỳ:

          Tiếp theo chương trình, Anh Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc  hướng dẫn toàn thể Ủy viên, phụ tá UV BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016 trình diện trước ĐH và tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Anh gợi lại việc đến với tổ chức GĐPT từ Oanh vũ và qua 60 năm gắn bó với tổ chức đến nay gần  80 tuổi đời, nhiều nhiệm kỳ là Phó Trưởng Ban, rồi Trưởng Ban. Nay tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn nên truyền thừa lại thế hệ tiếp nối đúng theo định luật “tre tàn măng mọc”, toàn thể ĐH dành 1 tràng pháo tay tán thán công đức, chia sẻ niềm vui thành tựu trong nhiệm kỳ qua.

Đến đây là 11h30, chủ tọa tạm ngừng nội dung làm việc và nghỉ trưa đến 13 h 30.

Đúng 13 h 30 ĐH tiếp tục nghị sự.

Trước khi ĐH tiếp tục chương trình, Kiểm soát viên thực hiện công tác điểm danh đại biểu, hiện diện buổi chiều là 66 đại biểu chính thức và 17 đại biểu dự thính.

 1. Tham luận của Hội đồng Cấp Tín, GĐPT Ninh Thuận (Theo phụ bản đính kèm);

Anh Tâm Quang – Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng Cấp Tín GĐPT Ninh Thuận thông qua tham luận của Hội đồng Cấp Tín;

 1. Phần bầu cử:

Theo tinh thần của phiên họp tiền hội nghị, Ban bầu cử đã tiến hành làm nhiệm vụ. Đại hội đã bầu các chức danh : Trưởng ban, Phó Trưởng ban ngành nam, Phó Trưởng ban ngành nữ và 6 chức danh trong Ban Thường vụ                Sau phần bầu cử hoàn mãn, ĐH giải lao trong 15 phút để Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới hội ý các chức danh và mời các Ủy viên còn lại trong nhiệm kỳ 2016-2020

Hết giờ giải lao, đại biểu vân tập tiếp tục chương trình nghị sự…

 1. Công bố thành phần BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2020:

Thay mặt cho Ban Tổ chức Đại hội, Trưởng Ban Bầu cử Đại hội, anh Nguyên Công – Lương Hoàng Đế công bố thành phần BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2020 như sau :

 • Ban Thường Vụ:
 • Trưởng Ban : HTr cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc
 • Phó ban nam : HTr cấp Tấn Nguyên Công – Lương Hoàng Đế
 • Phó ban nữ : HTr cấp Tấn Tâm Tăng – Trần Thị Kim Cúc
 • Tổng Thư ký : HTr cấp Tấn Quảng Dũng – Nguyễn Văn Hà
 • Phó Tổng Thư ký : HTr cấp Tấn Tâm Quả – Nguyễn Văn Kết
 • UV Nội Vụ : HTr cấp Tấn Nguyên Quả – Nguyễn Khắc Thành
 • UV Tổ kiểm : HTr cấp Tín Thị Thủ  –  Nguyễn Ngọc Tuấn
 • UV Nghiên Huấn : HTr cấp Tấn Nguyên Lân – Nguyễn Thị Kiều Hạnh
 • Thủ quỹ : HTr cấp Tín Nguyên Hùng – Nguyễn Văn Ánh.
 • Các Ủy viên:
 • UV Tu Thư : HTr cấp Tín Quảng Uyển –  Nguyễn Từ Hàn
 • UV HĐ-XH : HTr cấp Tín Diệu Phúc – Nguyễn Thị Út
 • UV Văn Nghệ : HTr cấp Tín Thị Độ – Nguyễn Đức
 • UV Doanh Tế : HTr cấp Tín Thị Khai – Phan Thị Bé Hoa
 • UV Nam Phật tử : HTr cấp Tín Tâm Như – Nguyễn Khoa
 • UV Thiếu Nam : HTr cấp Tấn Tâm Bình – Nguyễn Văn Công
 • UV Oanh vũ Nam : HTr cấp Tín Nguyên Mãn – Lê Văn Đạt
 • UV Nữ Phật tử : HTr cấp Tín Đồng Hoa – Lê Thị Bé
 • UV Thiếu Nữ : HTr cấp Tín Thị Hạnh – Nguyễn Trần Thị Ngọc Dung
 • UV Oanh vũ Nữ : HTr cấp Tín Đồng Liên – Nguyễn Thị Huệ

          Còn các chức danh Đại diện BHD tại các huyện, thành phố sẽ do các GĐPT liên quan tại các huyện, thành phố đề cử và Phụ tá Ban viên sẽ do các Ủy Viên mời sau.

Tiếp theo chương trình, tân BHD nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt ĐH và phát nguyện nhận nhiệm vụ.

Anh Tân Trưởng ban BHD GĐPT cảm ơn Đại hội và phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm trước ĐH:

Chị Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện BHD TƯ gắn phù hiệu Chức vụ cho Tân Ban Hướng dẫn GĐPT NT và chứng nhận lời phát nguyện của Tân BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2020 và chúc toàn BHD nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

           Thư ký Đoàn thông qua Nội dung Biên bản Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thống nhất 100%.

          . Anh Nguyên Lễ thông qua Quyết nghị Đại hội.

Trước khi Đại hội được hoàn mãn Chị Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt – PB BHD TƯ GĐPT Việt Nam có huấn dụ đãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni tỉnh nhà hết lòng thương yêu đùm bọc GĐPT Ninh Thuận mới để có được ngày hôm nay – Chị cũng tán thán sự thành công hoàn mãn của Đại hội GĐPT Ninh thuận với sự góp sức toàn thể Lam viên Ninh Thuận, mong rằng tiền lệ này sẽ mãi mãi truyền thừa cho những thế hệ mai sau. Đồng thời Chị cũng báo cáo với BHD TƯ GĐPT VN thành quả Đại hội và sớm ra quyết định công nhận BHD nhiệm kỳ mới.

Tiếp đến là Đạo từ của Chư Tôn Đức Chứng minh: Đại Đức Thích Hạnh Bảo – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận Ban Đạo từ đến toàn thể Đại Hội: Chia sẻ sự vui mừng về sự thành tựu của Đại Hội, bằng những câu chuyện từ ngoài nước rồi trong nước để biểu dương tinh thần tự tín, tự chủ của người Huynh trưởng hết lòng phục vụ Đạo pháp, tổ chức GĐPT, nhất là các em đoàn sinh và chúc BHD thu được nhiều thành quả trong nhiệm kỳ mới.

Sau đó, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội,  Anh Nguyên Công  – Phó Trưởng Ban Tổ chức  dâng lời cảm tạ tri ân.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 h00 cùng ngày, sau khi toàn thể đại biểu hồi hướng công đức, chụp hình lưu niệm và dây thân ái

                                                                VP.BAN HUONG DẪN

                                                                  GDPT NINH THUẬN

 

 

DSC08176

DSC08181

DSC08183

DSC08186

DSC08190

DSC08191

DSC08204

DSC08205

DSC08217

DSC08222

DSC08224

DSC08228

DSC08230

DSC08231

DSC08236

DSC08237

DSC08238

DSC08243

DSC08247

DSC08254

DSC08255

DSC08256

DSC08257

DSC08258

DSC08259

DSC08260

DSC08261

DSC08262

DSC08263

DSC08264

DSC08266

DSC08267

DSC08268

DSC08269

DSC08270

DSC08271

DSC08272

DSC08274

DSC08275

DSC08276

DSC08277

DSC08279

DSC08280

DSC08281

DSC08282

DSC08283

DSC08288

DSC08289

DSC08290

DSC08293

DSC08295

DSC08301

DSC08302

DSC08308

DSC08316

DSC08318

DSC08320

DSC08321

DSC08326

DSC08335

DSC08338

DSC08339

DSC08341

DSC08342

DSC08372

DSC08373

DSC08374

DSC08375

DSC08376

DSC08377

DSC08382

DSC08383

DSC08387

DSC08388

DSC08390

DSC08392

DSC08394

DSC08395

DSC08396

DSC08399

DSC08411

DSC08413

DSC08414

DSC08435

DSC08438

DSC08440

DSC08443

DSC08446

DSC08447

DSC08450

DSC08451

DSC08453

DSC08458

DSC08468

DSC08473

DSC08474

Bài khác nên xem

BHD Gia Định tổ chức khai khóa bậc Lực năm 2019 – Họp tân niên BHD

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới tổ chức cứu trợ Đồng bào bị bão lũ năm 2017

phuocthanh

(BHD Gia Định) Trại họp bạn Đầu Thứ đàn Vô Ưu 2017

nhuanphap