BBT Trang Nhà gdptvietnam Chúc Tết

Tận hư không giới  thiên hà chuyển – Én liệng trời quang đưa nắng sang

Tao nhân mặc khách chờ xuân đến – dạo khúc thanh bình dệt  ánh xuân

Bài khác nên xem

KHẤP BÁO: Huynh trưởng Cấp Dũng Lê Cao Phan mệnh chung

nhuanphap

Liên trại HLHT Lộc Uyển – A Dục BHD Cam Ranh (Ngày Trại thứ hai)

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu hội thảo huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập

Tâm Lễ