GĐPT Cam Ranh tham dự Đại lễ Thành đạo – PL.2564

Đại lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Thế Tôn lại về. Nhân loại một lần nữa được quay trở về thời khắc thiêng liêng lịch sử của hơn 26 thế kỷ trước, khi mà Bồ tát Tất Đạt Đa thành tựu hạnh nguyện từ vô lượng kiếp trở thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, đắc quả vị Phật. Ngày thành đạo của Thế Tôn mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên Trung Đạo của Chánh Kiến, Chánh Tư Duy,… từ bậc Giác Ngộ hoàn toàn. Và một niềm tin mới, một niềm tin mọi khổ đau của con người có thể diệt tận và hạnh phúc, an lạc của con người có thể có mặt ngay trong đời sống này.

Trong niềm hân hoan đó, tối ngày mồng 8 tháng chạp năm Canh Tý (20.01.2021), hơn 200 Lam viên trực thuộc GĐPT Cam Ranh đã vân tập về chùa Từ Vân (TP.Cam Ranh) trang nghiêm tham dự đêm hoa đăng tưởng nguyện đức Từ phụ.

Sau các tiết mục văn nghệ cúng dường, đạo tràng kính lễ cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu thượng Tâm hạ Trí, trụ trì chùa An Dưỡng (Nha Trang), quang lâm lễ đài niêm hương bạch Phật và ban thời pháp thoại về “Ý nghĩa ngày Thế Tôn thành đạo”.

Đêm tưởng nguyện ngày Thế Tôn thành đạo viên mãn trong ánh hoa đăng lung linh huyền ảo, khơi gợi nguồn Đạo thiêng cho pháp giới, là chỗ dựa cho muôn loài, để cùng nhau tinh tấn tu trì, xa lìa nguồn mê, thoát khỏi khổ đau của luân hồi sinh tử.

Thực hiện: Nhật Trường, Nhật Vương, Huệ An

www.gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

Trại Tứ Ân – BHD GĐPT KonTum

phuocthanh

Lễ Húy Nhật lần thứ 26 cố Huynh Trưởng cấp Dũng Như Tâm Nguyễn Khắc Từ

phuocthanh

Tin Tức Phật Giáo Thế Giới (tuần thứ 1 tháng 3 năm 2015) – Diệu Âm lược dịch

phuocthanh