Diễn Từ Khai Mạc Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật.

Pz

Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức quang lâm chứng minh.

Kính thưa Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, quý Đại diện Trung Ương tại các miền, Quý Ban Hướng Dẫn các tỉnh thị. Và đặc biệt, kính thưa toàn thể Ban Hướng Dẫn, quý đơn vị gia đình, chư đạo hữu GĐPT Cam Ranh.

Kính thưa Quý Ủy viên và Phụ tá U.V Văn nghệ, Anh chị em nghệ sĩ, quý đạo hữu quan khách.

Cùng các thí sinh thân mến.

Trong lịch sử hơn 70 năm hình thành, phát triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam phát khởi từ phong trào chấn hưng đạo pháp góp phần vào công trình trùng hưng Đạo đức nước nhà. Phật Giáo Việt Nam đã thổi vào đời sống xã hội một luồng sinh khí mới để phổ biến Phật Pháp vào các lứa tuổi thanh, thiếu, đồng niên mà trong đó nền âm nhạc Phật Giáo và Gia Đình Phật tử là một pháp khí đắc lực để chuyển tải giáo lý Phật đà, khuyên người hiếu thiện hướng đến một đời sống tri túc, lục hòa vô ngã vị tha.

Văn nghệ Gia Đình Phật Tử đã từng có một thời  kỳ “Hoàng kim”  để phát triển các bộ môn văn học, nghệ thuật, sân khấu, ca diễn, mỹ thuật chuyên biệt ra cộng đồng xã hội, hỗ trợ Giáo Hội trong công cuộc hoằng pháp rộng sâu, tập họp được những huynh trưởng nghệ sĩ sáng tác, trình diễn và triển lãm mỹ thuật làm nền tảng và định hướng cho Văn nghệ GĐPT hôm nay.

Song, gần 40 năm Gia Đình Phật Tử phải đi trong gian nan, phải kham nhẫn, kiên trì để giữ gìn màu áo, trăm sự, các mặt đều gặp sự ngăn trở, chướng duyên cho đến khi xã hội hiểu biết và nhìn nhận sự hữu ích của Gia Đình Phật Tử là cả một thời gian dài. Từ các mặt hoạt động bị hạn chế dẫn đến các giới hạn của sự phát triển, trong đó sự phát triển các bộ môn văn nghệ, chỉ khởi sắc ở một vài khu vực, một vài cá nhân và không thể phổ biến lưu hành được vì thiếu sự liên kết, thông truyền.

Hôm nay đây, duyên lành hội đủ. Dưới sự bảo trợ, dẫn dắt tận tình của trên Đại Đức trụ trì cùng chư Tôn Thiền Đức; được sự chấp thuận từ BHD Trung Ương và các BHD tỉnh thị đồng tình hướng ứng mới tổ chức nên Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già lần thứ nhất tại Cam Ranh này.

Hội thi hôm nay trước hết để tuyển chọn những tài năng ca diễn xuất thân Gia Đình Phật Tử từ khắp mọi miền đất nước được các Ban Hướng Dẫn tỉnh thị giới thiệu nhằm hội tập và đào tạo quý anh chị em có năng khiếu thành những nghệ sĩ bán chuyên nghiệp phục vụ Phật Giáo và GĐPT trong tương lai.

Tuy nhiên, các thí sinh phải có tinh thần hy sinh cho lý tưởng, vì màu áo thì mới có hy vọng phục vụ lâu dài cho Đạo Phật và tổ chức trong vai trò đại diện cho tiếng hát Ca Lăng Tần Già sống giữa nhân gian cất lên lời chánh pháp. Tiếp đến sẽ là những nhân tố tinh anh trong những ban họp ca, hợp xướng, ban kinh nhạc từ các cấp tỉnh thị đến BHD Trung Ương, tạo nên một dãy liên kết sống động, khởi sắc trong sinh hoạt văn nghệ GĐPT, nâng cao thị hiếu và kỹ năng âm nhạc cho cân xứng với xã hội, hỗ trợ đắc lực cho Giáo hội trong công cuộc hoằng pháp bền bỉ lâu dài.

Chúng con cung kính đê đảnh lễ bái tạ và tri ân đại đức trụ trì cùng chư Tôn Thiền Đức đã từ bi tỏa mát bóng bồ đề che chở cho chúng con giữa trời hè rát bỏng, để đàn con trẻ được bình an mà tu học trong chánh Pháp. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thường gia hộ cho Phật đạo xương minh, cho Chư Tôn Thiền Đức Pháp thể khinh an – chúng sanh dị độ.

Trong hội thi hôm nay, Ban tổ chức chúng tôi chân thành khen ngợi và tán thán công đức của Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh đã toàn lực hỗ trợ cho Phật sự được thành tựu viên mãn

Cũng nguyện chúc cho BHD Trung Ương cùng liệt quý vị thân tâm thường an lạc, dũng lực tinh tấn, đi cho chân cứng đá mềm, đi cho đạo pháp quang huy, và đi cho nhân loại hòa bình, chúng sanh an lạc, vững tiến không lui.

Sau cùng, thay mặt Ban tổ chức tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già lần thứ nhất hôm nay.

 

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ tát, Ma ha tát.

Trưởng Ban Tổ Chức

 

Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng

Bài khác nên xem

Đơn Thư Kêu Cứu của GĐPT Chơn Thiện – BHD GĐPT Quảng Nam

phuocthanh

Thông tư BHD Trung Ương

Áo Lam

Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh