Phù hiệu Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ IX

Chào mừng Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam toàn quốc lần thứ IX tổ chức tại Tổ đình Tu viện Quảng Đức số 33 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Lễ Thọ Cấp Tấn

phuocthanh

Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh