Tâm Thư – Lễ Hiệp Kỵ Gia Đình Phật Tử Tây Nam Phần lần thứ 1

 

BHD. TRUNG ƯƠNG                                                   GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BĐH. GĐPT. TÂY NAM PHẦN                                                BI – TRÍ – DŨNG

*****                                                                                  *****

       Số: 12004 / ĐHTNP / TB

PL. 2555, ngày 27  tháng 01 năm 2012

TÂM THƯ

ĐẠI LỄ HIỆP KỴ GĐPT. TÂY NAM PHẦN LẦN 01

 

Kính bái bạch:  Hòa thượng Thượng Thủ, Chư tôn Tịnh đức Tăng Già Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT. Việt Nam, Chư tôn đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT. Tây Nam Phần.

Kính bạch:  Chư tôn đức Tăng, Ni Cố Vấn Giáo Hạnh các Đơn vị

                    Chư tôn đức Tăng, Ni xuất thân từ GĐPT tại khu vực Tây Nam Phần.

Kính thưa:   – Quý Anh Chị Huynh trưởng GĐPT. Việt Nam đã từng gắn bó sinh hoạt và thực hiện Phật sự tại GĐPT. Tây Nam Phần mà trước đây là hai miền Huệ Quang – Khánh Anh.

                    – Quý Thiện Hữu tri thức, cùng toàn thể Anh Chị Em áo lam một thời phụng sự lý tưởng tại vùng đất Miền Tây thân thương.

          Đầu xuân Nhâm Thìn 2012, nhân danh Trưởng Ban Điều Hợp GĐPT. Tây Nam Phần chúng con cung kính đảnh lễ thỉnh an sức khỏe và kính dâng lời chúc khánh tuế đến Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Đại Đức Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Trân trọng kính chúc toàn thể Quý Anh Chị, Quý liệt vị thân hữu tân niên vạn pháp cát tường, thành tựu công đức, thành tựu sở nguyện.

          Kính bạch Chư tôn đức

          Kính thưa Quý liệt vị

          Trãi qua tròn 60 năm ( 1952 – 2012 ) áo lam hiện diện nơi vùng đất Nam Bộ, sen trắng ươm mầm khắp cả hai miền Huệ Quang, Khánh Anh với các địa danh của Sông Tiền, Sông Hậu. Trãi bao thăng trầm của sóng gió chướng duyên, phật sự 60 năm qua vẫn duy trì không ngừng để áo lam kế thừa tương tục, bao thế hệ Huynh trưởng – Đoàn sinh đã hy hiến cuộc đời mình cho lý tưởng áo lam, trung kiên với truyền thống GĐPT Việt Nam.

          Chúng con thiết nghĩ công đức cao dày cùng hạnh nguyện của Chư Vị Ân Sư, Cố Vấn Giáo Hạnh, Sáng Lập Viên, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT. Việt Nam tại Tây Nam Phần đối với sự trường tồn của lý tưởng mà 60 năm không đủ thuận duyên cử hành Đại lễ Hiệp Kỵ để truy tiến báo ân, nguyện cầu siêu độ.

Với tinh thần thống nhất chung của toàn thể lam viên trong khu vực Tây Nam Phần vào dịp thăm viếng cuối năm Tân Mão 2011, nhất tâm thiết lễ kỳ siêu Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Ân Sư Cố Vấn Giáo Hạnh, Chư Vị Sáng Lập Viên, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Tây Nam Phần để hồi hướng công đức truy tiến báo ân và nguyện cầu âm siêu dương thái, phật sự được hanh thông. Và thành thành kính cung thỉnh ngày Húy nhật của Tổ Khánh Anh – Thượng Thủ Tăng Già Toàn Quốc, ngài là Bổn Sư của Cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa, nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN và nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT. Việt Nam nhiệm kỳ 1961 – 1964  làm ngày truyền thống hiệp kỵ.

          Bằng tất cả tâm nguyện tha thiết chí thành, BĐH. GĐPT. Tây Nam Phần vượt thắng mọi chướng duyên để chính thức cử hành Lễ Hiệp Kỵ lần thứ 01 vào ngày 28 tháng Giêng năm Nhâm Thìn ( trước Giỗ Tổ 02 ngày ), hầu mong tạo thuận duyên cho lam viên vân tập cúng dường, tỏ bày hiếu đạo.

          Nay chúng con kính dâng Tâm thư lên Chư tôn đức cùng liệt quý vị với tâm nguyện tha thiết:

  1. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức gia tâm chú nguyện, tiếp thêm nguồn năng lượng cho Phật sự chúng con, và cũng như Quý liệt vị góp phần công đức cầu nguyện cho Lễ Hiệp Kỵ GĐPT. Tây Nam Phần được viên mãn.
  2. Kính mong Chư tôn đức, Quý Anh Chị Em áo lam đã từng sinh hoạt tại các Tỉnh của Miền Huệ Quang – Miền Khánh Anh, Quý Thiện Hữu Tri thức, Quý Gia Quyến của Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPT tại các Tỉnh Miền Tây đã quá cố hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con phương danh của Chư vị Giác Linh, Chân Linh, Hương Linh Ân Sư – Sáng Lập Viên – Bảo Trợ – Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh của các Đơn vị, các Tỉnh tại Miền Tây để chúng con có cơ duyên phụng cúng và kỳ siêu báo tiến.
  3. Với tất cả tinh thần lam thân thương, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư tôn đức Tăng, Ni xuất thân từ GĐPT. Tây Nam Phần, trân trọng kính mời Quý Anh Chị Em Áo Lam, Quý Thiện Hữu Tri Thức, Quý Thân Quyến của Cố Huynh Trưởng, Đoàn sinh đã từng gắn bó với hạnh nguyện ươm mầm sen trắng tại vùng đất Miền Tây hoan hỷ quang lâm về chứng minh, tham dự và hộ niệm cho Lễ Hiệp Kỵ vào lúc 8h00 ngày 28 tháng Giêng năm Nhâm Thìn ( nhằm ngày 19 tháng 02 năm 2012 ).

Phương danh cầu siêu cho Chư Vị Sáng Lập Viên – Bảo Trợ – Huynh trưởng – Đoàn sinh quá cố, mọi chi tiết về: chương trình lễ, thiệp thỉnh, thiệp mời, cũng như sơ đồ lộ trình hay phương tiện di chuyển đến Trú xứ thiết lập đàn tràng, xin Chư tôn đức và Quý liệt vị liên lạc cụ thể với Huynh trưởng Đặng Viên Ngọc Trai, điện thoại: 0908 49 59 48 hoặc email: traingoc27@yahoo.com

Chúng con ngưỡng mong sự trợ duyên của Chư tôn đức cùng Quý liệt vị để Phật sự thành tựu, tâm nguyện của chúng con viên thành.

Kính chúc Chư tôn đức thân tâm an lạc, đạo nghiệp viên dung. Kính chúc Quý liệt vị tín tâm tăng trưởng, sáu thời an lành.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                                                                         Trưởng Ban Điều Hợp

                                                                                    Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

datthinh

Thông tin: Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Cam Ranh năm Giáp Ngọ – PL.2558

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2015

phuocthanh