Trình thư số : 12.086/HDTƯ/TB ngày 29.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Trình thư số : 12.086/HDTƯ/TB ngày 29.08.2012 V/v Tạm ngưng Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam lên Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

datthinh

Trùng tu – Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh

Phiếu thông tin số : 12.098/HDTƯ/TB ngày 30.09.2012

datthinh