Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Gia Lai  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Gia Đình Phật Tử Bình Thuận tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ ( 2016-2020)

phuocthanh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định nhiệm kỳ 2020 – 2024

nhuanphap

Cảm Niệm Phật Đản, Phật Lịch 2559

nhuanphap