Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Gia Lai  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh

Thư chúc Tết của HTr Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu Vụ Trưởng GĐPT Vụ

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

datthinh