Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Gia Định nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư thỉnh số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh

Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang