Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Gia Định nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.051/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh