Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Gia Định nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Hội Nghị Huynh Trưởng GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ (2012 -2016)

phuocthanh

Đơn Kiến Nghị Gởi Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Quảng Nam

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng Giữa Nhiệm Kỳ GĐPT Quảng Đức – 08.01.2012

phuocthanh