Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Gia Định nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Trùng tu – Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh

Thông Tư Học Giới và Tụng Giới của các cấp Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Văn thư số : 12.036/HDTƯ/TB ngày 20.04.2012

datthinh