Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

Bản nhạc này viết theo thể cách điệu vui trẻ để chứa một giai điệu hành khúc truyền thống bên trong:

Quý ACE có thể xem ở Link này:

http://gdptthegioi.org/modules.php?name=Phim_Anh&op=fp_file_2&id=477

Bài khác nên xem

Nhạc Về Mái Chùa Xưa – Tâm Trí Quang Vui

ducquang

Nhạc: Bông Hồng Cài Áo – T. Nhất Hạnh,Phạm Thế Mỹ

ducquang

Nhạc Karaoke: Trường Ca Ka Lăng Già – Đức Quảng

ducquang