Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

Bản nhạc này viết theo thể cách điệu vui trẻ để chứa một giai điệu hành khúc truyền thống bên trong:

Quý ACE có thể xem ở Link này:

http://gdptthegioi.org/modules.php?name=Phim_Anh&op=fp_file_2&id=477

Bài khác nên xem

Nhạc: Niềm Tin Vững Bền – Tưởng Niệm Thầy Phổ Hòa

ducquang

Nhạc Karaoke: Vòng tay thương yêu

ducquang

Nhạc Karaoke: Đón Xuân Lành – Võ Tá Hân

ducquang