Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

Bản nhạc này viết theo thể cách điệu vui trẻ để chứa một giai điệu hành khúc truyền thống bên trong:

Quý ACE có thể xem ở Link này:

http://gdptthegioi.org/modules.php?name=Phim_Anh&op=fp_file_2&id=477

Bài khác nên xem

Nhạc: Lời Sám Nguyện – Hằng Vang

ducquang

Nhạc Karaoke: ANOMA – Ngô Mạnh Thu

ducquang

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020

phuocthanh