Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

Bản nhạc này viết theo thể cách điệu vui trẻ để chứa một giai điệu hành khúc truyền thống bên trong:

Quý ACE có thể xem ở Link này:

http://gdptthegioi.org/modules.php?name=Phim_Anh&op=fp_file_2&id=477

Bài khác nên xem

Nhạc: Tháng Bảy Vu Lan – Chúc Linh

ducquang

Nhạc Karaoke: Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai,Đ.Lê Nguyễn

ducquang

Nhạc sinh hoạt GĐPT: Vững tâm tiến bước

Huệ Quang GĐPTVN