Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

Bản nhạc này viết theo thể cách điệu vui trẻ để chứa một giai điệu hành khúc truyền thống bên trong:

Quý ACE có thể xem ở Link này:

http://gdptthegioi.org/modules.php?name=Phim_Anh&op=fp_file_2&id=477

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hòa: Tổ chức hội thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già mùa 2 năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN

Nói Về Nhạc Phẩm Nhất Chi Mai – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Gọi Lửa Thiêng – Phạm Công Toàn

ducquang