Nhạc Karaoke: Tiễn Biệt Ân Sư-Đức Quảng

Nhạc phẩm: TIỄN BIỆT ÂN SƯ – Kính dâng giác linh Hòa thượng thượng Hạnh hạ Tuấn, ân sư GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ – Nhạc và lời: Đức Quảng – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ: Hiếu Ngọc – Quốc Thắng

Bài khác nên xem

Tính Chất Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử – Đức Quảng (Tiếp)

ducquang

Tính Chất Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử (tiếp)

ducquang

Bài Hát Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nhất Chi Mai

ducquang