Nhạc Karaoke: Tiễn Biệt Ân Sư-Đức Quảng

Nhạc phẩm: TIỄN BIỆT ÂN SƯ – Kính dâng giác linh Hòa thượng thượng Hạnh hạ Tuấn, ân sư GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ – Nhạc và lời: Đức Quảng – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ: Hiếu Ngọc – Quốc Thắng

Bài khác nên xem

Nhạc: Đường Chiều Quê

ducquang

Nhạc Phẩm: Cùng Nhau Thề Quyết Tiến

phuocthanh

Nhạc Karaoke – Hòa Thượng Tịnh Khiết

ducquang