Thơ Tuệ Sỹ : Hương Ngày Cũ

Hương Ngày Cũ

Màu nắng xế ôi màu hương tóc cũ
Chiều chơ vơ chiều dạt mấy hồn tôi
Trời viễn mộng đoạ đày đi mấy thuở
Mộng kiêu hùng hay muối mặn giữa trùng khơi

Bài khác nên xem

Ca khúc HỘI VU LAN

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke: Mẹ Từ Bi – Chúc Linh

ducquang

Tuổi Trẻ GĐPT Việt Nam

phuocthanh