Thơ Tuệ Sỹ : Hương Ngày Cũ

Hương Ngày Cũ

Màu nắng xế ôi màu hương tóc cũ
Chiều chơ vơ chiều dạt mấy hồn tôi
Trời viễn mộng đoạ đày đi mấy thuở
Mộng kiêu hùng hay muối mặn giữa trùng khơi

Bài khác nên xem

Xuân đáo bách hoa khai

nhuanphap

Chùm Thơ: Tham Bái Phật Tích Ấn Độ của Phổ Đồng

phuocthanh

Văn nghệ mừng Phật đản PL.2559 – GĐPT Thanh Sơn (BHD Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN