Thông tư lể tang HT Nguyên Ngộ

THÔNG TƯ

LỄ TANG CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

NGUYÊN NGỘ NGUYỄN SĨ THIỀU

  Kính gởi:   Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc.
Kính thưa quý Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc.

Tiếp theo tinh thần Khấp báo, nay Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình

Phật Tử Việt Nam khẩn thông báo đến quý Ban Hướng Dẫn cùng Đại diện các đơn vị Gia Đình Phật Tử trực thuộc :

1.  Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều sinh ngày 15.06.1927 đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân, thân lâm Phật quốc lúc 19h30 ngày 24.07.2011 tại tư gia số 10 Đào Duy Từ, thành Phố Huế.

2.  Lễ Nhập Liệm lúc 19h00 ngày 25.07.2011 tại tư gia.

3.  Lễ Khai Kinh và Thần Phục lúc 07h00 ngày 26.07.2011.

4.  Lễ Phủ Kỳ và Phúng  điếu của BHD Trung  Ương GĐPT VN lúc 8h00 ngày 26.07.2011.

5.  Lễ Tưởng Niệm của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN tổ chức vào lúc 15h00 ngày 02.08.2011.

6.  Lễ Động quan : lúc 07h00 ngày 03.08.2011.

7.  Lễ Thu kỳ, Tiễn biệt và Dây thân ái: tại mộ phần của Cố Huynh Trưởng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều.

8.  Để tỏ lòng tri ân đối với người Anh đã suốt đời tân tụy hy sinh vì lý tưởng của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, BHD Trung Ương yêu cầu quý Ban Hướng Dẫn Tỉnh Thị tùy nghi vân tập Huynh trưởng và Đoàn sinh tổ chức Phái đoàn Viếng tang và Phúng điếu.

9.  Vâng theo lời dạy của Hội  đồng Cố vấn Giáo hạnh,  để thống nhất hình thức và thuận tiện cho các Tỉnh Thị, Ban Tang Lễ có bộ phận thực hiện Tràng hoa viếng giúp cho các Tỉnh Thị, các đơn vị Gia đình liên hệ với Huynh Trưởng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng để chuẩn bị trước.

10.  Vì thời gian Lễ Tang dài ngày nên BHD Trung Ương chỉ thị BHD Thừa Thiên chịu trách nhiệm chính trong các ngày diễn ra Lễ Tang, phân công cụ thể đến các đơn vị trực thuộc phải túc  trực  để hoàn thành nhiệm vụ  được giao. Bên cạnh  đó BHD Trung Ương chỉ thị đến các BHD Tỉnh Thị tại Miền Vạn Hạnh tăng cường hổ trợ cho BHD Thừa Thiên cụ thể trong các ngày sau :

  • Ngày 27.07.2011 : BHD Đà Nẵng.
  • Ngày 28 và 29.07.2011 : BHD Quảng Nam 1.
  • Ngày 30.07.2011 : BHD Quảng Nam 2.
  • Ngày 31.07.2011 : BHD Bình Định và BĐD Quảng Ngãi.

11.  Đề nghị Quý BHD Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc ngoài việc Viếng tang và Phúng điếu phải công cử Phái đoàn về tham dự Lễ Tưởng Niệm và Tiễn đưa Anh về nơi an nghĩ cuối cùng.

12.  Mọi thông tin luôn được cập nhật trên Trang Nhà GĐPT VN, đề nghị các BHD Tỉnh Thị thường xuyên vào trang nhà theo địa chỉ : gdptvietnam.org để nắm rõ chi tiết.

13.  Mọi thông tin, hình ảnh, hiện vật liên quan đến Cố Huynh trưởng Nguyễn Sĩ Thiều. Các điếu văn, hình ảnh, tin tức liên quan đến Lễ Tang của Cố Huynh trưởng Nguyễn  Sĩ Thiều xin vui lòng liên hệ và gởi về VP BHD Trung Ương GĐPT VN theo địa chỉ :  truonghungcuong@gmail.com  xin phép được thu thập, ghi  nhận để làm sử  liệu và đăng tải trên Trang Nhà GĐPT VN phục vụ cho Lễ Tang.

14.  Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tiếp tục thông báo đến Quý BHD Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc khi nhận được thông tin từ Ban Tang Lễ của BHD Trung Ương GĐPT VN.

Để Lễ Tang thành tựu viên mãn BHD Trung Ương GĐPT VN đề nghị Quý BHD Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc khẩn thông tin và triển khai gấp đến toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh trong phần hành chức năng.

Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT VN nhất tâm cầu nguyện Hương linh Cố Huynh Trưởng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều sớm cao đăng Phật quốc.

       PL.2.555, ngày 25 tháng 7 năm 2011

TUN. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH
Như Thật   NGUYỄN CÔNG MINH

             SAO KÍNH GỞI :
–  Đại Diện BHD TƯ tại các Miền “ Để đôn đốc ”.
–  Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh “ Để kính tường trình ”.
–  Hồ sơ / Lưu chiếu

Bài khác nên xem

Ngành Nữ GĐPT Khánh Hòa kỷ niệm Ngày Hạnh truyền thống.

Huệ Quang GĐPTVN

Hình ảnh: Đêm văn nghệ Mùa Báo Ân GĐPT Gia Định

nhuanphap

Hoạt động Phật sự đầu năm Quý Mão của BHD GĐPT Khánh Hòa

Huệ Quang GĐPTVN