Kỷ niệm năm thứ 3 đại hội GĐPT Việt Nam-Thế Giới II tại Bangkok

Đại hội bắt đầu từ ngày 6/10/2008 tại Bangkok, Thailand – Nơi gặp nhau của GĐPT Việt Nam khắp 4 châu lục và 10 quốc gia trên thế giới.

Bài khác nên xem

Tin Buồn

phuocthanh

Cáo Bạch và Chương Trình Tang Lễ

phuocthanh

Bản Tin Số 10: Lễ Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

phuocthanh