Kỷ niệm năm thứ 3 đại hội GĐPT Việt Nam-Thế Giới II tại Bangkok

Đại hội bắt đầu từ ngày 6/10/2008 tại Bangkok, Thailand – Nơi gặp nhau của GĐPT Việt Nam khắp 4 châu lục và 10 quốc gia trên thế giới.

Bài khác nên xem

Tu Viện Quảng Hương Già Lam tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL 2556

phuocthanh

Gia Đình Áo Lam Group Chúc Xuân

ducquang

BHD GĐPT Khánh Hoà Chủ toạ Lễ Khánh thành và Kỷ niệm Chu Niên Lần thứ 41 GĐPT Huệ Lâm ( Dục Mỹ- Lam Sơn ) – Tổ chức thi kết khoá các Bậc Học Ngành Thanh Thiếu

phuocthanh