Kỷ niệm năm thứ 3 đại hội GĐPT Việt Nam-Thế Giới II tại Bangkok

Đại hội bắt đầu từ ngày 6/10/2008 tại Bangkok, Thailand – Nơi gặp nhau của GĐPT Việt Nam khắp 4 châu lục và 10 quốc gia trên thế giới.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Lễ Tổng kết sinh hoạt năm 2012

phuocthanh

Ban Văn Nghệ GĐPT Việt Nam Kính Viếng

ducquang

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2016

Tâm Lễ