z5301740472851_3e93241324923ecec894422c11de41e4

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP TÍN, CẤP TẬP.
Để thực hành sứ mệnh người Huynh trưởng GĐPTVN, những người huynh trưởng phải trải qua một thời gian dài, có thể nói là trường kỳ để tu dưỡng bản thân, rèn luyện nhân cách và trau giồi giới hạnh bằng cách tham gia các khóa tu học trường kỳ dành cho huynh trưởng như Kiên, Trì, Định, Lực và phải tham gia các trại huấn luyện huynh trưởng bắt đầu từ trại huấn luyện huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển, trại HL HT cấp 1 A-dục, trại HLHT cấp 2 Huyền Trang, trại HLHT cấp 3 Vạn Hạnh. Đó là những nấc thang tu học và thực hành xuyên suốt lộ trình tu học và hành trì của một huynh trưởng.
Người huynh trưởng luôn ý thức rằng, được tổ chức trao cấp hiệu Tập, Tín, Tấn, Dũng không phải là một vấn đề “thăng quan tiến chức” như ngoài thế tục mà thăng tiến từng cấp là để nhận thêm trách nhiệm, bổn phận mà tổ chức giao phó, tinh tấn trau dồi giới hạnh, thể hiện thân giáo đối với đàn em. Đó là những gì mà một người huynh trưởng chân chính cần biết và thực hành trên hành trình phụng sự đạo pháp, phụng sự lý tưởng GĐPT.
Trên tinh thần đó vào lúc 6 giờ ngày chủ nhật 31.3.2024, BHD GĐPTBRVT đã được BHDTƯ GĐPTVN ủy nhiệm tổ chức lễ thọ cấp Tín cho các huynh trưởng tân thăng trong tỉnh đã được BHDTƯ duyệt xét trong năm 2023, đồng thời BHDBRVT cũng kết hợp tổ chức thọ cấp cho các huynh trưởng tân thăng cấp Tập đã được trưởng BHDBRVT duyệt y theo đề nghị của HĐXC của BHD tỉnh năm 2023. Năm 2023 GĐPTBRVT đã có 9 huynh trưởng tân thăng cấp Tín và 8 HTr tân thăng cấp Tập
Buổi lễ được diễn ra thật long trọng và trang nghiêm tại chánh điện chùa Thiên Quang, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thiên Thuận, thành viên ban CVGH.GĐPTBRVT, trú trì chùa Thiên Quang. Sự hiện diện chứng tri của anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD tỉnh cùng quý anh chị trong Thường Vụ BHD, quý anh chị Huynh trưởng cấp Tấn, quý anh chị HT thành viên BHD tỉnh, Ban ĐD.BHD tại các huyện, thị, Hội đồng HT các cấp, đại diện các BHT của đơn vị có HTr tân thăng.
Sau khi nghe đọc về các quy đình về bổn phận, nhiệm vụ, quyền hạn của huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập quy định trong Nội quy, Quy chế HT GĐPTVN, và đã được huynh trưởng đại diện cho tổ chức phát vấn các huynh trưởng tân thăng có tự nguyện thọ nhận cấp hiệu để phụng sự theo tinh thần Nội quy, Quy chế HT của GĐPTVN đã đề ra. Các huynh trưởng tân thăng đã chấp nhận và phát nguyện trước Tam Bảo để thọ nhận trách nhiệm, bổn phận trong vai trò mới.
Các huynh trưởng tân thăng đã được anh Tâm Chế, thay mặt tổ chức GĐPTVN công nhận sự phát nguyện và nhắn nhủ đến quý huynh trưởng trong vai trò trách nhiệm mới phải luôn luôn ý thức được trách nhiệm, bổn phận mà mình đã tự nguyện phát tâm thọ nhận trước Tam bảo ngày hôm nay mà thực hành cho đúng với hạnh nguyện.
Thượng tọa Thích Thiên Thuận, chứng minh buổi lễ đã ban đạo từ sách tấn các huynh trưởng trong GĐPTBRVT, đồng thời cũng sách tấn các huynh trưởng tân thăng hôm nay hãy luôn luôn giữ vững đạo tâm, không ngừng tu học để ý thức được chánh kiến trong vai trò một huynh trưởng trong tổ chức GĐPT đồng thời ứng dụng tinh thần Phật pháp trong đời sống hằng ngày cho xứng đáng là một huynh trưởng trong GĐPTVN.
Buổi lễ thọ cấp đã hoàn mãn vào lúc 8 giờ cùng ngày trong tinh thần hoan hỷ.
VP.BHDBRVT

z5301587113165_3d5428811b280cdeeb728ea6e989870e

z5301587113260_4e07cb9c9f27a3a48d28925a32c3277d

z5301587119600_824d3f94f96f44cbec0f3ebc447a6567

z5301587120260_77ccc20023cf10c4e73375080519a8fc

z5301587124819_a3627bb45ace8cdeb4007d749b24c8d7

z5301587126740_10637f6c8097b44aac076b6d0eabf88a

z5301587132456_a15f63241be791a7dc0c521aeab6422f

z5301587133646_c92510509a7989714e1a1e7e85c4544f

z5301587137647_649dbfae6f6d6a9b319a67f00fa326e8

z5301587139279_1f4b41f0891a6c6181be94ff93741791

z5301587145895_eb8d6e1c9f0cc30e4ea5f7d547c6972d

z5301587148644_55a911b95562aa2300d729c2069001c5

z5301587152796_fa0e6c7838e46589cbf5fdff0363b67c

z5301587154933_63ae254d4bdfefeaf1e427fe24d80982

z5301587155118_7f4434e541d56e3df7336daf7652a6e7

z5301587155236_868d99a9d88b387ab1b1333f9706e939

z5301587158189_0b39faecd97be484e16a81abdb9ea02e

z5301587160042_3b016c2959310c9cc5512ca39a0fc2be

z5301587162900_87ff531e3ff6b1af008b20dc96f302dd

z5301587164486_c1a2999571b04b82692eeac5643ff4d4

z5301587169801_dd32ba5aaa2bfb77bbb40601fc875c81

z5301587174353_68653ead7ea1b074ca05ce7d8c7b4f22

z5301587178814_dcef121e12e812660c1227484a701c45

z5301587178910_bc7b2f443c17a6b1441ae37755cd9b9f

z5301587179975_7323f2dca6c497be5f4189f170d22f76

z5301587183435_9eb3ed92a9c329e07a441689195b4f27

z5301740472851_3e93241324923ecec894422c11de41e4