Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011 V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư thỉnh số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh

Bản tin số 4 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh

GĐPT Lâm Đồng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh