Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011 V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.058/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Quyết định số : 12.073/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

datthinh