Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 11.108/HDTƯ/TB ngày 27.12.2011 V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông Tư về trang nhà GĐPT Việt Nam.org

phuocthanh

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

phuocthanh

Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh