Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2020

Đöôïc sự chấp thuận của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam. Vào lúc 14h30 ngày 20.02.2016 (nhằm ngày 13.01. Bính Thân). BHD – GĐPT Đồng Nai tiến hành tổ chức phiên họp Tiền Đại Hội dưới sự chủ tọa của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai – HTr cấp Dũng: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN và sự tham dự của các Ban viên BHD, gồm những Huynh Trưởng trong các Hội Đồng cấp như : Hội Đồng HT Cấp Tấn, Hội Đồng HT Cấp Tín , Hội đồng HT Cấp Tập, gồm 52 Huynh Trưởng, nhằm để dự thảo chương trình Lễ khai mạc, chương trình phiên họp Khoáng Đại I và khoàng đại II của Đại Hội, Nội lệ Đại Hội, đọc thông qua Tham luận của các Hội Đồng Cấp, công cử Tiểu ban nhân sự để giới thiệu nhân sự ứng cử thường vụ BHD – GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2020, cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh và công cử Chủ toạ đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm soát của phiên họp khoáng đại I & II cho ngày hôm sau.

Vào lúc 8h30, sáng ngày 21/02/2016 (nhằm ngày 14/01/Bính Thân), nghi thức khai mạc Đại Hội được tiến hành trang nghiêm và long trọng tại Hội trường GĐPT Đồng Nai – Tổ đình chùa Long Thọ (Số 32, Đường Hùng Vương, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai) với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Tâm Viện Chủ Chùa Bảo Sơn – Trưởng ban Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Đồng Nai, Hòa Thượng Thich Giác Quang – Viện chủ chùa Xuân Thành – Phó ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai, Thượng Tọa Thích Thiện Huệ – Trưởng ban trụ trì chùa Long Thọ, Long Khánh, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Chánh – Trụ trì chùa Long Khánh – Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai, Ni Trưởng Thích Nữ Chơn An – Trụ trì chùa Trúc Viên Lan Nhã – Thành viên Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai, Ni sư Thích Nữ Châu Liên – trú trì Tịnh xá Ngọc Huy – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Thị xã Long KhánhSư cô Thích Nữ Nhu Liên – trú xứ Tịnh xá Ngọc Khánh cùng đồng chứng minh.

 Chủ tọa cho Lễ Khai Mạc có Anh Ủy Viên Nội Vụ  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: HTr Cấp Dũng Tâm Huy  PHAN ĐÌNH THĂNG, Ủy Viên Tổ Kiểm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: HTr Cấp Dũng Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN, Anh Đại Diện BHD Trung Ương tại Miền Khánh Hòa:  HTr Cấp Dũng Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN. Đặc biệt có sự tham dự của anh Đặc phái viên Tập san Sen Trắng GĐPT Việt Nam – HTr cấp Tấn: Nguyên Linh PHẠM QUỐC VIỆT TRỊ có mặt tại Đại hội để quay phim và ghi nhận tin tức.

            Khách mời tham dự Đại Hội có: Ban Bảo Trợ GĐPT Đồng Nai, cùng các Ban Bảo Trợ của các Huyện, Vùng, Thị Xã, các Ban Bảo Trợ Đơn vị GĐPT trực thuộc cùng quý Bác ân nhân, Mạnh Thường Quân.

Về phía BHD – GĐPT Đồng Nai, có toàn thể quý Anh chị Trưởng, Phó Ban Hướng Dẫn, Ban Thường vụ, Ủy Viên, Phụ tá Ban viên BHD, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn, Cấp Tín, Cấp Tập , 37 Đơn vị Gia đình với tổng cộng 93 đại biểu chính thức và 15 Đại biểu danh dự, khách mời bao gồm : 14 Huynh trưởng Cấp Tấn, 46 Huynh trưởng Cấp Tín, 33 Huynh trưởng Cấp Tập. Mở đầu cho phiên khai mạc là phần Niệm Phật cầu Gia bị, tiếp đến là nghi thức GĐPT cử bài ca chính thức “Sen Trắng” và phút tưởng niệm tưởng nhớ Chư Vị Tiền Bối hữu công, Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo, quý Gia Trưởng, quý anh chị Huynh Trưởng và Đoàn Sinh quá cố. tiếp theo chương trình là Giới thiệu thành phần tham dự.

Sau phần giới thiệu thành phần tham dự là:

– Gắn phù hiệu lưu niệm lên Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Chủ tọa đoàn, Quý anh chị BHD, Quý bác BBT Tỉnh, Thị, Huyện, Vùng, quan khách.

– Tiếp theo là Diễn văn khai mạc của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai (có diễn văn đính kèm). Tiếp theo đó là phần dâng hoa lên Chư Tôn Đức Tăng Ni, Chủ tọa đoàn và quan khách và kế đến là các lẳng hoa chúc mừng Đại hội:

* Lẳng hoa Ban Bảo Trợ GĐPT Đồng Nai.

* Lẳng hoa Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tấn.

* Lẳng hoa Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tín.

* Lẳng hoa Hội đồng Huynh Trưởng cấp Tập.

* Lẳng hoa Đại Đức Cố vấn giáo hạnh GĐPT vùng Trúc Lâm cùng Ban Đại Diện GĐPT vùng Trúc Lâm.

* Lẳng hoa Ban Đại Diện GĐPT vùng Vương Xá

* Lẳng hoa Ban Đại Diện GĐPT huyện Thống Nhất

* Lẳng hoa Ban Đại Diện GĐPT huyện Xuân Lộc

* Quà lưu niệm của Ban Đại Diện GĐPT TX Long Khánh (Huy hiệu hoa sen trắng).

* Lẳng hoa Ngành Nữ GĐPT Đồng Nai.

– Sau phần tặng hoa chúc mừng Đại hội. Anh Quảng Trí LÊ ĐỨC THANG đọc thông qua bản báo cáo Tổng kết công tác Phât sự của BHD – GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2012 – 2016.

* Tiếp theo chương trình là huấn từ của BHDTƯ – GĐPT Việt Nam.

+ Huấn từ của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: Do Anh Ủy Viên Nội Vụ  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – HTr Cấp Dũng: Tâm Huy  PHAN ĐÌNH THĂNG, thừa lệnh của  Anh Trưởng Ban và thừa ủy nhiệm của Thường vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ban Huấn từ. Trước  hết anh Ủy Viên Nội Vụ BHDTƯ xin nhiệt liệt chào mừng Đại hội.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Trên hết, tôi xin thay mặt anh Trưởng BHD TW GĐPT Việt Nam và của Hội đồng cấp Dũng nhiệt liệt chào mừng Đại hội. Kế đến, chúng con xin thay mặt anh Trưởng BHD TW và Hội đồng cấp Dũng xin đê đầu đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Đức Ni.

Anh em chúng tôi được thay mặt BHD TW về đây tham dự đại hội hôm nay, trong khung cảnh như thế này chúng tôi chỉ ngắn gọn xin tán dương công đức và khen ngợi BHD Đồng Nai, 4 việc.

Việc đầu tiên: Tổ chức trang nghiêm chu đáo trong thời buổi khó khăn và hoàn cảnh rất eo hẹp mà được trong khung cảnh như thế này.

Việc thứ hai: Được sự quan tâm của Chư Tôn Đức và sự đồng lòng của tất cả quý anh chị em.

Việc thứ ba: Đông đủ huynh trưởng các cấp, khó có đại hội đủ HT 04 cấp trong 01 Tỉnh như thế này.

Việc thứ tư: Các anh đã thỉnh mời được BBT hùng hậu, có như vậy trên dưới đồng lòng thì việc gì khó đến đâu, tất cả mọi Phật sự đều hoàn thành tốt. Bên cạnh đó còn có BBT thường hết lòng giúp đỡ tất cả chúng ta. Đó là một cái an ủi mà tất cả không phải các BHD trên 24 đơn vị trên toàn quốc này có được, cho nên chúng tôi xin tán dương công đức quý anh, quý chị trong BHD nói chung, nói riêng HT các cấp về dự đại hội hôm nay.

Song song với việc đó, chúng tôi xin đề nghị có mấy việc như sau:

Chúng tôi xin ghi nhận tất cả những đề nghị trên bản báo cáo. Nhưng còn vài việc nữa chúng ta cần khắc phục. Thứ nhất cần tăng cường sinh hoạt tu học hữu hiệu. Vì trong 37 đơn vị mới tăng thêm 02 đơn vị trong nhiệm kỳ này nhưng bị giảm đi 118 đoàn sinh, dấu hiệu đó trong thời cuộc này rất không nên. Việc thứ hai là cần có kế hoạch phát triển đoàn sinh, vì tất cả trong các đơn vị và bản báo cáo đoàn sinh chúng ta rất thiếu vắng. Lúc này là đi vào một quỹ đạo, nhìn chỗ nào cũng già nua hết, và trẻ có công ăn việc làm, học tập thì đều ở thành phố. Cho nên ở nhà còn có ông già, bà già, con nít và trong đó đại biểu đại hội hôm nay, chúng tôi lấy làm ái ngại do thiếu vắng nhiều gương mặt trẻ. Bởi vì 37 đơn vị mà chỉ có được gần 80 HT cấp Tập. Vậy xin đề nghị Tân BHD sắp tới, trong bản đề án lưu ý những điều chúng tôi đề nghị với các anh, các chị vừa rồi. Chúng tôi xin ngắn gọn nhưng mong tất cả cùng lưu ý, để nhiệm kỳ 2016 – 2020, thì các anh, các chị hy vọng rằng thế hệ kế thừa chúng ta sẽ mạnh hơn nữa. Và cuối cùng chúng ta có trên 157 HTr, mà có mặt hôm nay hơi khiêm tốn. Tất nhiên, thời buổi khó khăn có mặt là quý lắm rồi. Nhưng vắng đi 1/3 cũng nên coi lại. Một lần nữa chúng tôi xin cám ơn Đại hội và trên hết xin đê đầu đảnh lễ và trân trọng sự hiện diện quý Chư Tôn Thiền Đức quý Chư Tăng , Tăng Ni và quý bác trong BBT. Và xin chúc đại hội thành công.

* Anh Tâm Lan ĐOÀN THANH XUÂN – Thay mặt BHD xin ghi nhận những lời huấn từ của anh Đại diện BHDTƯ.

Tiếp theo chương trình là:

            *Pháp thoại của Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Tâm – Trưởng ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đồng Nai.

       Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Thưa chủ tọa đoàn, thưa các HT đại diện cho BHD  TW. Thưa quý đạo hữu trong các BBT. Thưa toàn thể các HT đại biểu trong đại hội

Hôm nay trong những ngày xuân của xuân Bính Thân, GĐPT Tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Đại hội mãn nhiệm kỳ trong nhiệm kỳ 2012 – 2016 trong thời gian 4 năm. Đến nay đã hoàn mãn công tác là giúp con em thâm nhập giáo lý đạo phật để giữ gìn gia tài đạo pháp của dân tộc chúng ta. Bước qua nhiệm kỳ mới sẽ bầu Ban Hướng Dẫn mới, vừa rồi chúng tôi được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016. Trước hết chúng tôi có lời tán dương công đức BHD GĐPT tỉnh Đồng Nai, bởi đời người 4 năm là ngắn ngủi, nhưng đối với GĐPT là một chặng đường dài, gian nan, vất vả mọi mặt . Đồng thời xin chúc mừng sự thành công to lớn của GĐPT Đồng Nai trong thời gian qua, và trong thời gian tới nhiệm kỳ 2016 – 2020, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng GĐPT Việt Nam nói chung và GĐPT Đồng Nai nói riêng sẽ giữ được truyền thống quý báu tốt đẹp của các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta. Chúng tôi tin tưởng như thế. Thông qua báo cáo tổng kết, chúng tôi lấy làm hoan hỷ, và biết rằng thời gian khó khăn, khó khăn chung, vật chất lẫn tinh thần. Ví dụ tổng thu trong nhiệm kỳ 4 năm bị âm 47 triệu, nếu các tổ chức khác thì sẽ bị phá sản. Nhưng đây là GĐPT, vì mục đích tu học, phụng sự cho chánh pháp nhưng cũng phải có tài chánh để lo công việc. Ở đây GĐPT lo đủ mọi mặt Tang, Hôn, Tế, đều tham gia, đều tích cực, nhưng tài chánh eo hẹp nên sợ sẽ có nhiều khiếm khuyết ngoài ý muốn, việc bất tòng tâm. Nên mong rằng trong nhiệm kỳ tới, mong BHD mới tích cực nhiều hơn vấn đề tài chính, đặc biệt là quý đạo hữu trong BBT, bảo trợ là giúp đỡ, là lo liệu, là tận tụy cho GĐPT.  Gia Đình Phật Tử  lớn mạnh là nhờ sự giúp đỡ tận tình của BBT. Trong nhiệm kỳ tới, chúng ta phải có cái hướng phát triển nhất là trong thời đại nước Việt Nam chúng ta mở cửa hội nhập kinh tế. Xin nói thêm một câu như thế này, như quý vị đi ngang Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa.. quý vị sẽ thấy nhiều bảng hiệu giáo họ, vùng Gia Lào đi ngang qua cũng rất nhiều bảng hiệu ở ngã đường cái, còn mình thì hơi đơn chiếc. Đơn chiếc ở đây do chúng ta đang còn khiêm nhường, chúng ta chưa nhất trí, chưa lớn mạnh… Phật giáo Việt Nam có tổ chức độc nhất là GĐPT có mặt trên đất nước hơn nửa thế kỷ, trải qua bao nhiêu thăng trầm để đến hôm nay vẫn còn hiện diện đó là sự kiên trì của các bậc tiền nhân, của Huynh Trưởng, Đoàn sinh trên toàn quốc đó là điều đáng ca ngợi. Tuy nhiên, về tổ chức chúng ta vẫn còn lỏng lẻo, đạo hữu, phụ huynh chưa nhất tâm đưa con em vào tổ chức. Rồi Đoàn sinh cũng chưa quyết tâm vì tại bởi …, vì đi làm tăng ca, vì học thi nên chưa nhất tâm, chưa đam mê, chưa nhiệt tình với GĐPT. Đó là về khách quan, chủ quan chúng ta cần xem lại. Theo báo cáo, HT chúng ta có huấn luyện, có tu học nhưng vẫn bị sa sút vì hoàn cảnh, xã hội, gia đình vì sự sống. Ở đây GĐPT chúng ta có câu là Bồ Đề Tâm kiên cố, nếu mà đã kiên cố vững chắc thì bất cứ trở lực nào ta đều vượt qua. Ông bà chúng ta đã nói “Gia Bần Chi Hữu Tử”, nhà nghèo nhà đói nhà khổ khi đó mới biết người con có hiếu, mà mình chưa bần, mình vẫn đang còn sung túc về vật chất.Thì chúng ta vẫn lấy làm hãnh diện về tổ chức rằng GĐPT vẫn đang còn lớn mạnh chứ chưa tan rã. Thế nên các HT đã đi huấn luyện, đã thọ cấp thì phải cố gắng như thế nào để đưa Đoàn sinh đi lên. Nếu GĐPT tổ chức xôm tụ, vui vẻ thì có thể thu hút đoàn sinh. Bởi bây giờ về mặt tổ chức xã hội có rất nhiều đoàn thể, của các tôn giáo bạn, của nhà nước tổ chức rất hấp dẫn. Tháng 10 năm ngoái, tôi có dịp đi về Huế thăm một GĐPT, báo cáo 4 Đoàn, Đoàn sinh được 80 mà HT được 21 thọ cấp rồi, đa phần là sinh viên, bác sĩ… tức là giới trình độ, kiến thức. Qua đó chúng tôi thấy phấn khởi. Còn Đồng Nai chúng ta ở đây có hơi chậm trễ mặc dù vẫn duy trì được nhưng thiếu Huynh Trưởng. Huấn luyện rồi học tập cũng rã gánh, vì lý do này, lý do nọ nên Bồ đề tâm chưa kiên cố. Chúng tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới, tất cả các gia đình, các HT nhìn lại chính mình để khắc phục yếu điểm và vượt qua mọi chướng ngại. Để cùng BHD tỉnh tham gia các hoạt động. BHD Tỉnh mà muốn mạnh thì các đơn vị gia đình phải mạnh.

Vậy hôm nay trong Đại hội này, tôi có lời: Thứ nhất là tán dương công đức vô lượng vô biên của BHD GĐPT tỉnh Đồng Nai trong thời gian, trong nhiệm kỳ qua đã tích cực lãnh đạo các đơn vị địa phương hoàn thành được trách nhiệm. Hôm nay báo cáo tổng kết này dài hơn 10 trang, công tác thật đồ sộ, không hề đơn giản. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho các HT trong BHD nhiệm kỳ rồi được an lạc và tiếp bước trên con đường phụng sự đạo pháp, dân tộc. Việc thứ hai, trong nhiệm kỳ tới 2016 – 2020  bầu cử theo nội quy, theo chỉ đạo, chúng tôi mong các vị được đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới, cố gắng tích cực tiến lên trên đường đạo theo đà tiến hóa của xã hội và tôi xin nhắc lại vùng Đồng Nai chúng ta là đặc biệt khác với các Tỉnh khác nhưng làm được như thế này cũng đã hoan nghênh. Xin nhắc lại, Phật giáo chúng ta chỉ có một đơn vị đặc biệt là GĐPT nhằm đào tạo thanh thiếu đồng niên, nên GĐPT Việt Nam cần phải cố gắng hơn nữa. Việc thứ ba là về vấn đề tổ chức, trong nhiệm kỳ tới cần làm ổn định tất cả các đơn vị hành chánh của Tỉnh, rồi về phần BHD cần phải nghiên cứu tài liệu, theo sự chỉ đạo của trên, cố gắng tổ chức để đào tạo HT. Khi  HT được đào tạo xong phải giữ bồ đề tâm kiên cố để vượt qua bất kỳ trở lực nào. Thời kỳ năm 1963, kỳ thị tôn giáo, Huynh Trưởng – Đoàn sinh GĐPT Việt Nam đã đi đầu, nhiều người bị lựu đạn cay, bị bom, bị đạn, bị tù, bị đày nhưng vẫn kiên trì, vẫn kiên cố. Chúng ta lấy gương đó để quyết tâm phát huy tinh thần của người áo lam, quyết tâm tinh tấn trên con đường đạo để làm hoàn thành bổn phận của người Phật tử. Trong báo cáo cũng có nêu, một số vướng mắc, một số Tăng Ni trụ trì trẻ chưa am hiểu, chưa quán triệt GĐPT nên còn có nhiều chướng duyên. Nên trong nhiệm kỳ mới chúng tôi mong sự khéo léo, khôn ngoan, nhẹ nhàng, lịch sự của các HT để hòa nhập và tiếp thu ý kiến của các vị trụ trì trẻ mà chưa thâm nhập đó để có một cái dung hòa, để chúng ta cùng Chư Tăng Ni bắt tay để xây dựng đạo, xây dựng con người. Điều đó quyết định tổ chức còn hay mất. Cuối cùng Tôi xin chúc quý anh chị Huynh Trưởng các cấp, quý vị trong các Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh, Huyện, Thị, Vùng, quý vị quan khách…thân tâm Thường An Lạc, Vô Lượng Cát Tường và dũng tiến trên con đường đạo.

* Anh Tâm Lan Đoàn Thanh Xuân – UV Nội vụ phát biểu:

Hôm nay nghe lời giáo hóa của Hòa Thượng chúng con vô cùng sung sướng, chúng con biết trong thời gian qua chúng con chưa làm tròn vai trò nhiệm vụ của mình nhưng chúng con vẫn cố gắng tu học, luôn luôn hướng về cội nguồn Thầy Tổ, chúng con hứa sẽ cố gắng tu học hơn nữa và xin gjhi nhận những lời pháp âm vi diệu của Hòa Thượng và chúng con xin “Y Giáo Phụng Hành”.

– Anh cũng thay mặt cho BHD – GĐPT Đồng Nai cảm tạ ân đức chỉ dạy, thương yêu của Hòa Thượng để BHD – GĐPT Đồng Nai  phát triển đến ngày hôm nay.

Anh cũng thay mặt cho toàn thể Huynh Trưởng áo Lam kính chúc Hòa Thượng và Chư Tôn Đức tăng Ni “Pháp Thể Khinh An, Chúng Sanh Dị Độ”, luôn luôn là bóng cây che mát cho hàng Huynh Trưởng và đoàn sinh GĐPT Đồng Nai mỗi ngày càng phát triển tốt đẹp trên bước đường sinh hoạt và tu học phụng sự lý tưởng áo lam tổ chức GĐPT Việt Nam.

Ban Tổ chức Đại hội cung tiễn Hòa Thượng Hồi Liêu Phương Trượng.

Phiên khai mạc kết thúc 10h00 cùng ngày. Toàn thể Đại hội cùng hồi hướng công đức và cung tiễn Hòa Thượng chứng minh Hồi Liêu Phương Trượng. cùng quý vị quan khách ra về.

            * Tiếp tục Phiên họp Khoáng đại I:

            + Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm soát.

      * Đến 11h30 cùng ngày, BHD – GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2012 – 2016 tuyên bố mãn nhiệm kỳ “Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai  nhiệm kỳ vừa qua tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ và toàn bộ các ủy Viên phụ tá Ủy Viên trao trả phù hiệu chức vụ ”.

            + Ban Tổ chức giới thiệu tiểu ban nhân sự gồm 11 Huynh Trưởng, tiểu ban nhân sự giới thiệu bầu năm (4) chức danh: 02 Phó Trưởng Ban, Tổng Thư Ký, Nội Vụ. Còn chức danh Trưởng Ban BHD thì Đại hội đã tham chiếu tinh thần cuộc họp của Thường vụ BHD là tại BHD – GĐPT Đồng Nai hiện nay chỉ có 01 HT cấp Dũng đang còn sức khỏe nên tiếp tục lưu nhiệm chức Trưởng Ban BHD mà không phải bầu lại và Đại biểu tham dự phiên họp tiền Đại hội đã nhất trí thông qua.

      + Đại biểu chính thức tham dự bầu là: 93.

      + Ban tổ chức giới thiệu Ban bầu cử gồm: 03 Huynh Trưởng và ban kiểm phiếu gồm: 03 Huynh Trưởng.

            * Anh HTr cấp Dũng: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN – Lưu nhiệm chức Trưởng BHD.

            * Trước tiên bầu cử 04 chức danh trong Ban Thường Vụ:

            * Kế tiếp đề cử các Ủy viên trong BHD và được toàn thể Đại biểu chính thức trong Đại hội nhất trí thông qua.

+ HT cấp Dũng: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN thay mặt Tân BHD – GĐPT Đồng Nai  đọc lời phát nguyện trước Đại hội.

+ Anh Ủy Viên Nội Vụ  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – HTr Cấp Dũng: Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG – Đại diện BHDTƯ – GĐPT Việt Nam gắn phù hiệu cho Tân BHD – GĐPT Đồng Nai và công nhận lời phát nguyện của Tân BHD – GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2020, đồng thời huấn từ nhắc nhở BHD – GĐPT Đồng Nai luôn cố gắng hoàn thành các Phật sự trong nhiệm kỳ mới.

+ Chị Nguyên Hoa VÕ THỊ PHƯỢNG – HTr cấp Tín – Đại diện Thư ký đoàn đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2020.

+ Huynh Trưởng cấp Dũng: Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN – Trưởng BHD – GĐPT Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 cảm tạ, tri ân quý anh chị Huynh Trưởng BHDTƯ – GĐPT Việt Nam, quý anh chị Đại biểu về tham dự Đại hội và bế mạc.

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai đã kết thúc và thành công tốt đẹp, bế mạc, hồi hướng và Dây thân ái lúc 15h00 cùng ngày trong niềm vui mừng và hân hoan của toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Đồng Nai nói riêng và GĐPT Việt Nam nói chung.

                                                            Văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

                                                            Phụ tá TTK Đặc trách Truyền Thông thực hiện

                                                            Hình ảnh: Phụ tá UV Văn nghệ thực hiện.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

Copy of DSC_0181

DSC_0067

DSC_0069

DSC_0072

DSC_0075

DSC_0076

DSC_0077

DSC_0078

DSC_0079

DSC_0080

DSC_0082

DSC_0085

DSC_0087

DSC_0088

DSC_0089

DSC_0090

DSC_0092

DSC_0093

DSC_0094

DSC_0095

DSC_0096

DSC_0097

DSC_0098

DSC_0099

DSC_0100

DSC_0101

DSC_0102

DSC_0103

DSC_0104

DSC_0105

DSC_0106

DSC_0107

DSC_0108

DSC_0109

DSC_0112

DSC_0113

DSC_0114

DSC_0115

DSC_0116

DSC_0117

DSC_0118

DSC_0119

DSC_0120

DSC_0121

DSC_0122

DSC_0123

DSC_0124

DSC_0125

DSC_0126

DSC_0127

DSC_0128

DSC_0129

DSC_0130

DSC_0131

DSC_0132

DSC_0133

DSC_0134

DSC_0135

DSC_0136

DSC_0137

DSC_0138

DSC_0139

DSC_0140

DSC_0141

DSC_0142

DSC_0143

DSC_0144

DSC_0145

DSC_0146

DSC_0147

DSC_0148

DSC_0149

DSC_0150

DSC_0151

DSC_0153

DSC_0154

DSC_0155

DSC_0157

DSC_0158

DSC_0159

DSC_0161

DSC_0162

DSC_0164

DSC_0165

DSC_0166

DSC_0167

DSC_0168

DSC_0169

DSC_0171

DSC_0172

DSC_0173

DSC_0174

DSC_0175

DSC_0176

DSC_0177

DSC_0178

DSC_0179

DSC_0181

DSC_0184

DSC_0185

DSC_0188

DSC_0189

DSC_0190

DSC_0191

DSC_0193

DSC_0194

DSC_0195

DSC_0197

DSC_0198

DSC_0199

DSC_0200

DSC_0201

DSC_0203

DSC_0204

DSC_0207

DSC_0208

DSC_0209

DSC_0210

DSC_0211

DSC_0215

DSC_0216

DSC_0218

DSC_0219

DSC_0220

DSC_0221

DSC_0225

DSC_0227

DSC_0230

DSC_0232

DSC_0233

DSC_0235

DSC_0236

DSC_0237

DSC_0238

DSC_0240

DSC_0241

DSC_0243

DSC_0244

DSC_0245

DSC_0246

DSC_0247

DSC_0248

DSC_0249

DSC_0250

DSC_0251

DSC_0252

DSC_0253

DSC_0254

DSC_0256

Bài khác nên xem

Chùa Phật Ân tổ chức tuần lễ thắp nến cầu nguyện – tụng kinh Phổ Môn

nhuanphap

Thông báo: Trang nhà GĐPT Việt Nam cập nhật phiên bản mới

Áo Lam

GĐPT Gia Định – Vòng sơ khảo cuộc thi Tiếng hát Lam Thanh lần V

nhuanphap