BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Nam Mô A di Đà Phật

Huynh trưởng cấp Tín PHAN MỤC, Pháp danh NGUYÊN ĐỒNG

Huynh trưởng GĐPT Từ Vân – Khánh Hòa; Trại sinh Trại Vạn Hạnh VII.

Tạ thế lúc 21 giờ 40 phút ngày 10 tháng 02 năm 2014 (tức ngày 11.01 Giáp Ngọ). Hưởng thọ 67 tuổi.

1 Phan Uu Cam Ranh main

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam vô cùng mến tiếc – Đồng cầu nguyện Chân linh sớm siêu sinh Lạc độ

Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư A di đà Phật

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

datthinh

Văn thư số : 12.036/HDTƯ/TB ngày 20.04.2012

datthinh

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

phuocthanh