Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012 V/v Phái đoàn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về giải quyết các nội dung liên quan Đại hội GĐPT Quảng Nam 2.

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Thông tư lể tang HT Nguyên Ngộ

datthinh

Thư thỉnh số : 12.096/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh