Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012 V/v Phái đoàn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về giải quyết các nội dung liên quan Đại hội GĐPT Quảng Nam 2.

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông Tư về trang nhà GĐPT Việt Nam.org

phuocthanh

Trình thư số : 12.083/HDTƯ/TB ngày 24.08.2012

datthinh

Trùng tu – Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh