Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012 V/v Phái đoàn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về giải quyết các nội dung liên quan Đại hội GĐPT Quảng Nam 2.

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.052A/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

datthinh

Diễn Từ Khai Mạc Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già

ducquang

Tường trình sự việc xảy ra tại chùa Đa Bảo – Quảng Nam trong Đại lễ Vu Lan PL 2558 – ngày 9.8.2014

phuocthanh