Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Tường trình sự việc xảy ra tại chùa Đa Bảo – Quảng Nam trong Đại lễ Phật Đản PL 2558

phuocthanh

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM Nhiệm kỳ 2020 -2024

Huệ Quang GĐPTVN