Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Bản Tin 5: Ôi Uy Nghiêm Bóng Chùa Từ Đàm

ducquang

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh