Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Đại Hội Bầu BCH Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Khánh Hòa Nhiệm kỳ 2012 -2016

phuocthanh

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

phuocthanh