Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Quyết định số : 12.020/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh