Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.029/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh

Hội nghị Huynh trưởng GĐPT Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Thư Mời: Lễ Tiểu Tường Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh