Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

Nam Mô  Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 Vô cùng thương tiếc báo tin đến:

– Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
– Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
– Chư Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử.
– Quý Ban Hướng Dẫn, Quý Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh các Ngành.
– Quý Ban Chấp Hành và anh chị Đoàn Cựu Huynh Trưởng.
– Quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.

Huynh Trưởng Cấp Dũng  Nguyên Ngộ  NGUYỄN SĨ THIỀU

Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1927 ( Đinh Mão )

Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

Phó Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn Thừa  Thiên

 

  đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân, thân lâm Phật quốc

lúc 19 giờ 30 ngày 24 tháng 07 năm 2011
nhằm ngày 24 tháng 6 năm Tân Mão
tại tư gia số 10 Đào Duy Từ thành phố Huế
Hưởng thọ 85 tuổi.

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam

Nhất Tâm Cầu Nguyện cho Hương Linh của Anh sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Mọi chi tiết liên quan đến Tang lễ của Huynh Trưởng  Nguyên Ngộ  NGUYỄN SĨ THIỀU sẽ được Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tiếp tục thông báo khi nhận được thông tin từ  BAN TANG LỄ CỦA BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VN.

Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Bài khác nên xem

Điện Kính Lễ và Phân Ưu của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Lễ tổng kết-Trao Quyết định trúng cách trại huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

Văn thư số : 12.064/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

datthinh

5 comments

Lưu Ly 25/07/2011 at 09:33

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Nguyện cầu chơn linh Anh cao đăng Phật quốc.

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM 25/07/2011 at 22:07

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÌNH THUẬN
Nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh
H.Tr Cấp Dũng Nguyễn Ngộ NGUYỄN SĨ THIỀU
Cao đăng Phật Quốc

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM 25/07/2011 at 22:33

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

Chùa cũ người xa Lam buồn muôn thuở
Giã từ huyễn mộng – một cõi đi về
Anh ơi! mặt trời lên hoa sen nở
Tia vàng bổng rơi thương nhớ tràn trề!

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

Nguyên Lâm 26/07/2011 at 12:45

Ngày ấy Anh đưa tin
“Giặc đến Tử cấm thành”
Bây giờ em nhận tin
Anh giã từ cõi thế
Thuyền Lam còn dâu bể
Sao vội thế hỡi anh
Đây 1 lạy chí thành
Nguyện cầu 10 phương Phật
Sen Vàng được vãng sanh

Huệ Cảnh Hồ Đăng Dũng 27/07/2011 at 07:02

Quê nhà từ đây vắng bóng Anh
Đàn em thơ thẩn giữa cỏi trần
Anh đi để lại bao luyến nhớ
Nhớ lời chỉ bảo anh truyền trao

Comments are closed.